foto
Reko-ringen Trondheim blir mer og mer populær. Her ved IKEA. Foto: Kim Nygård

De driver butikk fra bagasjerommet. Nå er 27 000 medlemmer i gruppen.