Det er kraft i dette bildet, et nesten hørbart, buldrende uttrykk. Stedvis finner vi toner så sorte som blekk, andre steder lysende hvitt. Det er et godt balansert naturmotiv. I bildets randsone spiller de mykere gråtonene seg ut og demper slik midtpartiets skarphet.

Det tar noen sekunder før man får stilt seg inn med tanke på skalaen: Hva er det som fremstilles her? Er det et stort fjellmassiv, eller er det et nærbilde av et naturfenomen? Selv uten tittelen ville man nok ved nærmere øyesyn kunne ha identifisert dette som en foss. Når noe frarøves fargene kan det tidvis miste noe av sin gjenkjennelighet.

Om man skulle satt dette motivet i sammenheng med andre kunstbilder, er det kanskje verken samtidens bilder eller det fotografiske bildet dette slekter på. Kanskje er det først og fremst 1800-tallets romantiske naturmalerier som faller en i tankene? For her er ingen spor av en moderne tidsalder, ingen spor av menneskelig aktivitet eller teknologi. Det er den både voldsomme og vakre naturen som her formidles med et natur-romantisk tilsnitt. Både frykten, men også fascinasjonen for den rå natur kommuniseres her med full kraft. Motivmessig relaterer altså dette bildet til en forgangen naturromantikk, men ikke mediemessig.

Sentrering om steinformasjonen understreker energien i dette vannfallet, og fotografiet er da også tatt på et tidspunkt da lysstrålene treffer fossen. Og her er jo nettopp fotografiets mulighet til å fryse det hurtig flytende vannet utnyttet til fulle. Men her er annet særpreg ved fotografiet benyttet - nemlig et kraftig gråfilter som sikrer en lang eksponeringstid. Slik vil ikke bare bevegelsene i naturen, men bevegelse av kameraet prege det endelige bildet. Her brukes lukkertiden til å «dra ut» vannmassene. Bevegelser bak kamera er slik med på å understreke det som foregår foran kamera. Dette naturfotoet viser kanskje nettopp slik også noe ved fotografiets natur, i et motiv som både påminner om apokalyptiske tilstander og vannet som alt livs opphav?

Her finner du flere artikler om kunsten i Trondheim