foto
Gateprest i Vår Frue kirke Siv Limstrand. Foto: Kim Nygård

Vår frue