To skremmende typer og en død musunge er god gammel tradisjon