Kommentar torsdag 03.09. 2009

Frp stuper inn mot mål

Tendensen alle eksperter har avblåst ved dette valget, slår til likevel. Siv Jensen blir straffet som Carl I. Hagen. Velgerne rømmer når valget nærmer seg.

Saken oppdateres.

Rett skal være rett: Fremskrittspartiet ligger temmelig stabilt på et rekordhøyt nivå. Gjennomsnittet av de siste målingene angir en oppslutning over valgresultatet sist, altså mer enn 22,1 prosent. Alle valgeksperter er enige om at Frp har mindre gjennomtrekk og større lojalitet enn de fleste partier. Det står i skarp kontrast til partiets historie, der velgere på vandring smatt inn og ut av Frp som en tilfeldig møteplass for generell misnøye.Adresseavisens meningsmåling i dag for de tre midtnorske fylkene viser at gamle tradisjoner er vonde og vende. Frp nærmest stuper i et av partiets beste fylker, Møre og Romsdal. Etter en oppslutning tidligere i år på nesten 40 prosent på lokale målinger, er Frp nå under 30 prosent. Nivået er fortsatt høyt, partiet er fortsatt størst i fylket, men tendensen føyer seg inn i rekken av lokale nedturer i denne valgkampen. Nedgang i Buskerud og Vestfold nylig, og Østfold og Nord-Norge i går, kan bidra til å bekrefte vår måling. Altså er det indikasjoner på at det ikke går Frps vei i valgkampen så langt.Men partiet holder stand i Sør-Trøndelag med litt over 21 prosent. Forklaringen kan kanskje kobles til at Per Sandberg er både nestleder, førstekandidat og en av de mest profilerte i valgkampen. Men det viktigste er trolig det han faktiske fortsatt formidler: Ekte Frp-retorikk og politikk.Sandberg er sluggeren. Han er på mange måter blitt Frps fremste leverandør av ekte populisme. Han kan fortsatt gi svar så det svir for sosialdemokrater og andre med erfaring fra regjeringskontorene. Per Sandberg har den appellen Siv Jensen kan ha mistet med sin nye ansvarlighet, pent listet opp i 101 punkter i 100-dagersprogrammet lagt frem i Trondheim sist helg.Frp-velger lar seg neppe begeistre at utredninger, utvalg og forslag – side opp og side ned – fra et parti som alltid har ment at mulla Krekar skal ut, bomstasjoner skal ned, eldreomsorgen skal skinne og skattetrykket forsvinne lenge før 100 dager har gått.Det er selvsagt ut fra alle demokratiske systemer komplett umulig å innfri Frps retorikk, men mange velger tror på partiet, og blir skuffet når Siv Jensen fremstår som alle andre politikere.Aldri har en Frp-leder snakket i så ansvarlige termer som Siv. Hun er blitt mer ryddig for hver dag i valgkampen. Det slår neppe an blant hennes velgere. Nedgangen for partiet i industrifylkene Møre og Romsdal og Østfold, og utstillingsvinduet Vestfold, tyder på at velgerne vil ha valuta for pengene. Ansvarlighet har aldri vært en slager for Jensens velgere fordi argumentet om at staten har penger nok sitter langt inne.Først og fremst Arbeiderpartiet, og til en viss grad de andre rødgrønne partiene, er de fremste vinnerne på Frps nedtur i regionale målinger ellers i landet. Men de midtnorske velgerne er litt annerledes: De rødgrønne er nesten oppe på valgresultatet for 2005 i Sør-Trøndelag. I Nord-Trøndelag er stemningen temmelig knallrød, men på Møre er det Høyre som synes å ta alle tidligere sympatisører fra Frp.Det er vanskelig å koble Høyres sterke fremgang på Møre til partiets fremste kandidat. Det er lettere å knytte partiets tilbakegang i Sør-Trøndelag til førstekandidaten.Mye kan tyde på at Høyre så langt har tapt valgkampen i Trøndelag, men vunnet en tilnærmet ufortjent seier i Møre og Romsdal. Samlet sett for de tre fylkene står Senterpartiet stille. Venstre er helt ute, mens KrF sliter med et meget usikkert utjevningsmandat i Sør-Trøndelag. På Møre ligger KrF på et historisk lavmål målt mot Bondevik-tiden.Men en nedtur for Frp gir berettiget håp om opptur for andre.

Harry.strand@adresseavisen.no

 
På forsiden nå