Kommentar tirsdag 16.3.2010

Rådmann i knipe

Både nåværende og tidligere rådmann er i knipe foran den politiske behandlingen av Kraftfondskandalen.

Saken oppdateres.

Til nå har saken vært en øvelse for å avdekke hvordan nærmere seks milliarder kroner har vært forvaltet. Fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål. For eksempel hvor mye Trondheim kommune har betalt til First Securities for transaksjonene i de omstridte obligasjonsforetakene. Det er det bare meglerhuset selv som kan gi svar på, men de nekter å svare når kommunen spør.

Frem til behandlingen i bystyret er det likevel et annet spørsmål som overskygger rolleblanding, hodeløse investeringer, uklare ansvarsforhold, mulige lovbrudd og risikoen for tap av inntil 600 millioner kroner: Må rådmannen gå? Spørsmålet er ubehagelig fordi rådmann Snorre Glørstad er sykmeldt. Derfor har heller ikke hans stemme vært til stede i ordskiftet om det som har skjedd i Kraftfondet. I kontrollkomiteens møte i går ble det for eksempel opplyst at kommunerevisjonen har intervjuet en rekke personer i sin tilleggsrapport, men på grunn av sykdom har de ikke intervjuet Glørstad.

Rådmannen er både en funksjon og en person. Som funksjon bærer rådmannen ansvaret for den samlede virksomheten i Trondheim kommune. Som person bærer Glørstad dessuten et ansvar fordi han sto midt i virksomheten i Kraftfondet i de årene som har væt gjenstand for granskning. Før han ble rådmann, var Glørstad kommunaldirektør for finans, og hadde forvaltningen av Kraftfondet som sitt ansvar. Glørstad var direkte involvert i arbeidet med å velge investeringer og organisere arbeidet. Han var også deltager på flere av reisene som kommunerevisjonen og kontrollkomiteen kritiserer.

Det nye ved den siste runden om Kraftfondet er at også den tidligere rådmannen blir gjenstand for kritikk. Inge Nordeide var rådmann frem til Glørstad overtok høsten 2008. Nordeide var svært involvert i Kraftfondet da det ble etablert i 2002 og de neste to-tre årene. Revisjonen har intervjuet Nordeide om hans rolle. Tilleggsrapportens avsnitt om roller kan utmerket vel leses som skarp kritikk av den tidligere rådmannen.

I slutten av januar la kommunerevisjonen frem sin rapport om forvaltningen i Kraftfondet. Saken skulle etter planen gått til politisk behandling i februar. Etter avsløring av nye forhold, ble saken sendt tilbake til kontrollkomiteen og kommunerevisjonen. Revisjonens tilleggsrapport ble lagt frem fredag kveld. Den resulterte i går i en enstemmig uttalelse der kontrollkomiteen er litt skarpere enn den var for en måned siden. Neste skritt er behandling i partigruppene mandag førstkommende, før saken skal til bystyret torsdag 25. mars.

I motsetning til sittende rådmann, kan ikke bystyret uttrykke kritikk mot en tidligere rådmann. Men hadde politikerne hatt anledning, er det ikke umulig at det ville blitt en konsekvens av bystyrebehandlingen neste torsdag. For Nordeide står det om hans ettermæle som rådmann. For Glørstad står det både om ettermæle og om jobben.

For velgerne, skattebetalerne og alle som skal nyte godt av kommunens velferdstjenester, står det om 600 millioner kroner. 
På forsiden nå