Kronikk 6.7..2010

Den usynlige kunsten

Kunst for barn og unge et satsningsområde som prioriteres med statlig støtte. Men det er stor inkonsekvens mellom uttalt politisk satsning og den offentlige tausheten kunst for denne målgruppen er omgitt av.


Den kulturelle skolesekken er en stor og betydelig arena som formidler kunst til målgruppen med 167 millioner kroner avsatt til ordningen. En annen sentral formidler er Scenekunstbruket som i 2009 formidlet 2556 forestillinger. Stortinget forventer at det skal gjennomføres profesjonelle prosjekter av høy kvalitet.