Leder onsdag 7.7.2010

Borten Moe i farlig farvann

Ola Borten Moe (Sp) provoserer igjen.

Saken oppdateres.Med sine utsagn i Adresseavisen i går om at nordmenn har mistet sitt identitetsgrunnlag og at vi ikke har mye å lære av den arabiske verden, beveger han seg i et farlig farvann.Allerede under valgkampen i fjor høst tok Borten Moe til orde for at vi må bli mer opptatt av norske verdier. Han presiserte aldri hva han mente. Han gikk likevel så langt at han antydet at demokratiet kan bli truet hvis innvandringen blir for stor. Han hevdet også at manglende norsk selvtillit har ført til misforstått snillisme i integreringspolitikken.Den som uttaler seg om dette temaet, kan sette sterke følelser i sving. Borten Moes formuleringer er dessuten så uklare at de blir tolket i flere retninger. Noen oppfatter det slik at han legger seg tett inntil Fremskrittspartiet. Han risikerer å bli tatt til inntekt for holdninger vi tviler på at han har. Hva mener Borten Moe for eksempel med «den arabiske verden»?Hvis vi legger godviljen til, kan vi si at det ligger positive intensjoner bak hans uttalelser. Han har rett i at vi trenger en tydelig nasjonal identitet hvis vi skal lykkes i å skape et inkluderende samfunn der mennesker med ulik kulturbakgrunn lever harmonisk sammen. Vi er enig i at vi skal ta godt vare på norske verdier. Demokrati, likeverd, rettferdighet, toleranse og respekt for enkeltmennesker av alle avskygninger, er noen sentrale stikkord. Dette er det full enighet om.Vi tror Borten Moe tar feil når han påstår at disse verdiene er truet. Få land feirer sin nasjonaldag så intenst som Norge. Nasjonalromantikken blomstrer fortsatt. Gjenstander fra det gamle bondesamfunnet står på hedersplassen i mange norske hjem. Vi feirer Bjørnstjerne Bjørnson i hele år, og vi er opptatt av å verne om norsk språk. Det er lite som tyder på at vi mangler selvtillit. Det er kanskje større fare for at vi som et bittelite, styrtrikt annerledesland blir for selvsentrerte og selvgode.Vi må godta at norske verdier er i endring, og at de brynes mot impulser utenfra. Dette er helt nødvendig i en globalisert verden. Det er også dette som har skjedd i USA, som er et forbilde for Borten Moe når det gjelder integrering.Han nærmer seg det arrogante når han sier at vi ikke har stort å lære av den arabiske verden, at vårt eget samfunnssystem er overlegent alle andre. Vi må minne om at mens siste istid gikk mot slutten i Norge, drev befolkningen jordbruk i mange arabiske land. Tallene vi bruker har indisk og arabisk opprinnelse. Det politiske systemet i Norge er heller ingen norsk oppfinnelse. Våre norske verdier bygger i stor grad på impulser utenfra. Alle land har noe å lære av andre kulturer.Vi skal være trygge på oss selv og på våre verdier når vi skal utvikle en bedre innvandrings- og integreringspolitikk. Men vi skal ikke være oss selv nok.Borten Moe: - Vi har ikke mye å lære av den arabiske verden 
 
På forsiden nå