Kronikk, mandag 4. juni 2012

Kunnskap for bærekraft

Begrepet «bærekraftig utvikling» ble allment kjent gjennom Brundtlandrapporten «Vår felles framtid» i 1987. Her ble bærekraftig utvikling definert som en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov.
Rapporten viste til hvordan miljøproblemer, økonomisk og sosial utvikling var tett knyttet sammen. Hva betyr dette i praksis?