Leder mandag 4. januar 2015

Hverdagsintegrering bør bli årets ord og handling

Saken oppdateres.

Flyktningkrisen og utfordringen med å ta imot og integrere et stort antall flyktninger i norske kommuner, preget naturlig nok statsminister Erna Solbergs (H) nyttårstale. 30 000 mennesker har kommet til Norge som asylsøkere i 2015, og det er all grunn til å forberede seg på at fortsettelsen. Det er dessverre lite som tyder på at de kriger og konflikter som jager millioner av mennesker på flukt fra sine hjemland, vil finne en snarlig løsning. Å ta imot og integrere mennesker som har krav på vår beskyttelse, blir en svært viktig oppgave de neste årene.

Statsministeren minnet om at mennesker som har flyktet fra krig og konflikt i sine hjemland, deler de samme ønskene som oss: Ønsket om å kunne forsørge seg og sine, at familien skal leve i sikkerhet og være ved god helse. Mange som er på flukt har måttet reise fra noen de er glad i. Solbergs tale minner lite om retorikken vi har hørt fra den nye innvandrings- og integreringsministeren Sylvi Listhaug (Frp). Vi håper at det er statsministeren som er representativ for den linjen regjeringen legger seg på. Flyktningsituasjonen vil sette landet på prøve, og politikerne har et stort ansvar for hva slags språk de bruker. Det siste vi trenger i disse tider, er politikere som øker konfliktnivået og pisker opp stemningsbølger.

Solberg snakket varmt om hverdagsintegrering, et nytt ord som bør befeste seg i språket vårt. Hun minnet om det ansvar hver enkelt av oss har for å bidra til at innvandrere får en bedre start i samfunnet vårt. Det handler om å møte nye naboer og klassekamerater med høflighet, respekt og omtanke. Alle kan bidra med noe, det kan være alt fra å ta med et ekstra barn i bilen til fotballtrening til å stille opp som verge eller fosterforeldre. - Alle vil vinne hvis vi lykkes med integreringen. Alle vil tape hvis vi mislykkes. Våre hverdagsvalg er det som gir hverdagsintegrering, slo statsministeren fast. Det er et godt og riktig budskap.

Også arbeidsgivere ble påminnet deres ansvar. Flere bør kalle inn mennesker med fremmede navn til jobbintervju og gi en sjanse til jobbsøkere med hull i CV-en. Mange har prøvd, få har angret, sa statsministeren. Dette er et svært sentralt punkt. Regjeringen ønsker å stramme inn kravene til forsørgerevne for å få opphold og familiegjenforening i Norge. Derfor er det særdeles viktig at flyktninger har reelle muligheter til å lykkes i arbeidslivet.

I årets første utgave av Ukeadressa fortalte ni kvinner og menn om sin vei inn i det norske og trønderske samfunnet. Det er historier som forteller om hvilke fantastiske ressurser som ligger i å lykkes med integrering.

På forsiden nå