Leder torsdag 28. januar 2016

Bedre kontroll avgjørende for norsk bistand

Saken oppdateres.

I en årrekke har Stortinget etterlyst bedre dokumentasjon for at bistandsmilliardene har den tilsiktede virkning. Men forventningene er ikke blitt innfridd, resultatene er ennå ikke godt dokumentert, og faren for at store summer fortsatt sløses bort, er stor. En ny EU-rapport angir at det gjelder mange EU-land også. EUs budsjettkontrollører mener mange milliarder er som bortkastet.

Hensikten med norsk bistand er å bidra til at flere fattige kan klare seg selv. Målet er å føre folk ut av fattigdom på varig basis. Det er et godt mål som det er enighet om. For å opprettholde den brede, folkelige støtten til bistandspolitikken, er det avgjørende at den effekten som kan forventes, kan dokumenteres. Derfor er det positivt at regjeringen nå vil innføre nye rutiner for evaluering av bistanden. Det er på høy tid. Problemet er ikke nytt.

Allerede i 2011 sa Riksrevisjonen fra om store mangler ved rapportering om bruken av bistandsmidler, noe det knapt er tatt tak i. Siden har stadig nye skandalesaker dukket opp. Mest kritisk synes arbeidet mot korrupsjon og miljøsatsningen, med vern av regnskog som den største utfordringen. Regnskogsatsningen og alle pengene til ren, grønn energi i bistandslandene, viser ikke resultater som forventet.

Den nye EU-rapporten påviser at halvparten av unionens bistand til fattige land ikke brukes ordentlig. Norge gir over 30 milliarder kroner til bistand. EU-landene gir samlet 300 milliarder kroner. Det vil si at Norge per innbygger gir langt mer enn gjennomsnittet i EU.

Den norske bistanden er rekordstor, og utgjør nesten en prosent av brutto nasjonalinntekt. Misbruk og sløseri kan sette bistanden på nye prøver. Særlig etter at migrasjonsbølgen startet for alvor sist høst. En ny debatt om mer penger brukt her hjemme, som følge av foreløpig 30 000 nye flyktninger, vil komme. Bistandspengene kan bli satt under større press enn vi har sett på lenge.

Store penger går til bistand. Korrupsjon og misbruk er et stort problem. Norge er ikke en åpenbar pådriver i det internasjonale korrupsjonsarbeidet. Det viser flere saker, som i Malawi, der den direkte budsjettstøtten ble stoppet av EU nylig, uten særlig norsk interesse. Bakgrunnen for EUs nei er penger som ble stjålet fra statskassen.

Norge er en stormakt på bistand. Det er på høy tid politikerne sørger for å rydde opp og får resultatene på bordet.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå