Leder mandag 1. februar 2015

Trondheim må være en raus storebror i Trøndelag

Saken oppdateres.

Det nærmer seg en avklaring på om politikerne denne gang lykkes med å samle trøndelagsfylkene. Spørsmålet har vært debattert i mange år, og mye ligger til rette for at fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag i april sier ja til sammenslåing. Adresseavisen har vært en entusiastisk pådriver for en slik løsning. Vi mener at dagens fylkeskommuner er for små til å ha noe kraft, men det er ikke en god løsning å avvikle fylkeskommunen. Da trenger landet en helt annen kommunestruktur enn i dag, og vi frykter at særlig distriktene vil lide under mangelen på et regionalt forvaltningsnivå. Vi tror dette løses best med å dele landet inn i større, politisk styrte regioner. Regionene kan overta flere statlige oppgaver og i sterkere grad utvikle sin landsdel.

Skepsisen til å samle Trøndelag er naturlig nok størst i nordfylket. Mange frykter at makt og arbeidsplasser vil sentraliseres til Trondheim. For nordtrønderne er det viktig at Steinkjer bevarer offentlige arbeidsplasser på dagens nivå. I Trøndelagsutredningen beskrives hvordan dette kan ivaretas ved at fylkesadministrasjonen legges til Steinkjer. I tillegg har kommunalminister Jan Tore Sanner (H) garantert for at Fylkesmannen legges til Steinkjer dersom politikerne holder tidsplanen. Det burde være en god løsning for alle parter, men det holder åpenbart ikke for Trondheim. I sin høringsuttalelse uttaler rådmannen at både fylkesordfører og fylkesrådmann skal legges til Trondheim. Rådmann Olaf Løberg er bekymret for at Trondheim skal miste styrke.

Det er naturlig at man er opptatt av sin egen kommunes beste, men denne holdningen smører ikke en prosess som allerede er krevende nok. Vi tror at de fylkeskommunale oppgavene kan løses godt både fra Trondheim og Steinkjer, men det er liten tvil om at dette betyr mest for Steinkjer. Trondheim har så mange styrker og viktige kompetansemiljøer at det er ingen grunn til å frykte en utarming. Trondheim vil ikke svekkes sammenlignet med Oslo, hvis regionadministrasjonen legges til Steinkjer. Både i Norge og i utlandet er det vanlig at administrative funksjoner er fordelt på flere byer. Det handler om å spre makt og offentlige arbeidsplasser.

Tirsdag skal formannskapet i Trondheim behandle saken politisk. Vi håper at politikerne viser mer kløkt enn rådmannen. Mange har etterlyst engasjement og klar tale fra ordfører Rita Ottervik (Ap) i dette spørsmålet. Det er en kjent sak at distriktene i Trøndelag opplever den politiske ledelsen i Trondheim som lite raus. Det er også det etterlatte inntrykket etter at ordføreren uttalte seg om saken i bystyret torsdag. Nå har politikerne en gyllen mulighet til å vise det motsatte.

På forsiden nå