Leder onsdag 17. februar 2016

Mens vi venter på de mange, nye arbeidsplassene

Saken oppdateres.

Det spirer og gror i mange miljøer, ikke minst i teknologimiljøene i Trondheim, der gründerne får blomstre. En serie artikler i Adresseavisen den siste tiden har vist frem gode eksempler på nyskaping og innovasjon, ikke bare innenfor en nasjonal ramme, men også med en internasjonal rekkevidde. Samtidig pågår viktige prosesser innenfor etablerte næringer som ikke har tenkt å starte ny virksomhet, men tar mål av seg til å gjøre ting på en ny og smartere måte.

Klimaet for omstilling og nytenkning er bedre enn kanskje noen gang. Arbeidstakernes vilje til å bidra kan synes større enn inntrykket toppene i fagbevegelsen ofte gir. For eksempel ble det mandag kjent at de ansatte i offshorerederiet Olympic Shipping på Sunnmøre har inngått avtale om midlertidig frivillig lønnsreduksjon. Innenfor en bransje som sliter stadig mer, kan det være en god løsning for alle parter.

Gründerne er avgjørende viktig, men det er også de mange, store næringene med lange tradisjoner som fortsatt har livets rett. Derfor må politikken tilrettelegge både for nyskaping og omstilling. Regler, rammeverk og støtteordninger må treffe bedre. Debatten om permitteringsreglene kan illustrere noe av problemet. Lengre permitteringstid kan låse inn kompetanse som kan gi nyskaping.

Den rikspolitiske debatten om arbeid og ledighet, tiltak og støtte blir ofte mer preget av avsporing enn konstruktive forslag. Senest sist helg brukte statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre krefter på hvem som er best på statssubsidier, først ute med støttetiltak og har de beste løsningene. Det mest positive, mens de snakker forbi hverandre, er at de bidrar til å sette arbeid og næringsliv høyt på dagsorden.

Det har Erna Solberg nå for alvor gjort. Først i Stavanger og Molde sist uke, og nå er det Kristiansand og Karmøy. Statsministeren viser et engasjement det er grunn til å sette pris på, og som synes større enn det som har vært vanlig i norsk politikk.

Arbeidsliv er blant Aps aller sterkeste områder. Støres lederskap har ikke vist vei i møte med utfordringene. Aps krav om mer tiltak for ledige, bedre statlige støtteordninger og romsligere permitteringsregler, kan godt være berettiget.

Men det er en debatt som ikke fanger opp behovet for omstilling og nyskaping. Vi trenger mer enn en debatt om å reparere det bestående.

Gründerne og innovatørene må også snakkes frem.

På forsiden nå