Debatt

Uhyrlige dimensjoner på den nye hallen på Øya

Det kommer en ny hall A for Trondheim Spektrum på Nidarø.

Før og etter: Slik er utsikten mot Trondheim Spektrum i dag, sett fra gangstien ved Ilen Kirke, og slik vil den bli etter en eventuell ombygging. Dra pilen over bildet.

Saken oppdateres.

Rådmannen har anbefalt planforslaget, dersom det blir gjort noen kosmetiske endringer som kan dempe virkningen av den nye kolossen. Bygningsrådet sluttet seg til det i møtet i mai i år. Det blir nå lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. Fristen er 6 uker fra 31. mai. Drivkraften er EM i håndball i 2020, og hallen må stå ferdig til høsten 2019, når det er prøve-EM.

LES OGSÅ: En mastodont som vil ødelegge byenLars Fasting synes i sitt innlegg i Adresseavisen 1. juni at det ikke er noe godt forslag at Trondheim i mange tiår framover skal ha en massiv mastodont av en hall i et presset grøntområde på grunn av en idrettsfest noen uker.

Hva er det så som er foreslått? Dagens Hall A/B/C som er på ca. 28.000 m² skal rives og erstattes av en ny Hall A som skal være på 43.300 m² – øker med over 50 %. Gesimshøyden er i dag 12 m. Den blir 23 m pluss et valmtak på ytterligere 5 m, i alt 28 m – øker med over 130 %.

LES OGSÅ: Nidarø er feil sted for ny hallByantikvar Gunnar Houen sier i sin kommentar til planen:

Dimensjonene på den nye hallen er uhyrlige, og vil dersom prosjektet skulle bli realisert innenfor den ramme som nå er beskrevet, bety et anslag mot verdier og kvaliteter i bybilde og bylandskap som savner sidestykke i Trondheim.

Byantikvaren sammenligner forslaget med Dora. Han finner at dimensjonene som er foreslått på Nidarø, overgår størrelsen på Dora, både i høyde og grunnflate.

Høyden under taket er primært bestemt av plass til innendørs scenerigg og kamerarigg for tv-overføringer. Så ber Formannskapet i møte 15. desember 2015 om å planlegge for å ha solcellepanel på taket. Dermed må taket gjøres enda sterkere, altså med enda høyere bærebjelker. Det skal bære et spenn på 70 x 90 m. For å være fleksibelt til mange typer arrangement kan det ikke være bærende søyler inne i hallen. Det med solcellepanelet blir et misforstått miljøtiltak.

LES OGSÅ ORDET FRITT-INNLEGGET: 58 kilo og altfor tykkTorsdag 9. juni kl. 18 er det møte i Kvikhuset ved Stadion på Øya. Det er muligheten vi har for å si at dette ikke er noe godt forslag, verken for byen, bomiljøet, sentrumsnære rekreasjonsområder, naturområdet, trafikkforholdene i den smale Klostergata. Vi må ikke la kommunen gjøre nok et angrevedtak à la Clarion-hotellet på Brattøra og dagens DNB-bygg på Solsiden.

Kommunen har lagt ut forslaget til høring – vi må ta dem på alvor at vi kan gi innspill til å endre forslaget.

På forsiden nå