Kronikk

Store kommuner er ikke målet - men middelet

Kommunesammenslåinger diskuteres i alle deler av landet. Det er lett å glemme at større kommuner er et virkemiddel og ikke et mål i seg selv.

Folkeavstemning: Ja, nei, nei, ja. Ved første avstemning sa innbyggerne i Ørland ja til sammenslåing, mens bjugningene sa nei. Ved siste avstemning ble det motsatt. Bjugn-ordfører Ogne Undertun og Ørland-ordfører Tom Myrvold på kommunegrensen.  Foto: FOTO: KRISTIAN HELGESEN

Kommunene er vår viktigste tjenesteleverandør og i mange kommuner er også kommunen den største arbeidsgiveren. Kommunesammenslåinger kan derfor få merkbare konsekvenser for mange av oss. Det er kanskje derfor kommunestrukturen har vært relativt stabil de siste tiårene.