Kronikk

Vi må unngå den nasjonale egoismens Europa

Storbritannias nei til EU er begynnelsen på slutten for det Europa vi har sett vokse frem gjennom de siste tiårene. Et svakt og splittet EU vil svekke sikkerheten.

Brexit: Statsminister David Cameron og hans kone Samantha etter talen han holdt i går der han fortalte at han går av. 

Vi er inne i en skjebnetid for Europa – et Europa preget av instabilitet. Paris-terroren i fjor ble etterfulgt av bomber mot flyplassen og metroen i Brussel før påske. Migrasjonsutfordringene tynger flere land. Selv om tilstrømmingen avtok gjennom vinteren, tar den seg opp nå. Det er sårbare stater i et belte rundt Europa, en aggressiv og uforutsigbar nabo i øst, Russland, og en rekke andre krevende forhold. Vi ser store økonomiske omstillingsbehov, en vekst som lar vente på seg og polarisering internt i EU. Europas maktelite skvises fra alle kanter, nye protestpartier fosser fram, og det er politisk usikkerhet i Storbritannia og USA.