Kronikk

Tredveåra rykker nærmere

Britenes nei til EU er den viktigste valgseieren for ytre høyre i Europa siden 1932. Da gjorde tyskerne nazipartiet til Tysklands største parti. Det betyr ikke at britene er blitt rasister.

Seier: Boris Johnson ba britene stemme nei til EU. Og det gjorde de. Artikkelforfatteren frykter økt nasjonalisme og alles kamp mot alle. 

Valgresultatet er en voldsom inspirasjon til ytre høyre i hele Europa, dessverre en politisk retning på frammarsj, slik jeg ser det.