Ordet fritt

Når gjelden blir for stor

Norske husholdninger påtar seg større og større gjeld. Mye av økningen skjer på kredittkort og forbrukslån med høy rente

Stadig flere havner i en gjeldsfelle. For noen kommer selvmordstankene når økonomien blir for vanskelig, skriver Tove Gundersen. 

Saken oppdateres.

Finanstilsynet har nylig advart mot denne utviklingen og mot belastningene det kan påføre enkeltmennesker dersom man ikke greier å betjene gjelden. 230 000 nordmenn har betalingsanmerkninger.

Med stigende arbeidsledighet vil flere også oppleve at inntekten plutselig blir mindre. Men lånet er det samme og rentene løper. Gjeldsofferalliansen og Nav rapporterer om større og større pågang fra fortvilte mennesker som har gjeldsproblemer og trenger hjelp.

Psykisk helse er et stadig tilbakevendende tema, her skriver forskere for Sintef om utviklingen i Norge

Mange vegrer seg for å ta den tøffe samtalen med familie, eller med kreditorer. De vet kanskje ikke nok om hvilke hjelpetilbud som finnes for folk med gjeldsproblemer.

Det er ikke uvanlig at folk får selvmordstanker i en slik situasjon. I 2008 varslet politiet i Asker og Bærum om flere selvmord som følge av økonomiske vanskeligheter. Heldigvis har vi ikke hørt at det skjer nå, men i Rådet for psykisk helse øker våre bekymringer i takt med ledigheten.

I tillegg til håpløshet over at gjelden er stor, så kan man oppleve skam over å ikke mestre økonomien. Med de alvorlige konsekvensene gjeldsproblemer kan ha er det viktig at kunnskap om hvordan den enkelte kan ta grep om egen situasjon og be om hjelp til å finne løsninger når ut til flere.

Mer debattstoff: Den MS-syke mannen til Linda får ikke nødvendig hjelp

Det hviler et betydelig ansvar på dem som tilbyr lånene, men først og fremst er det viktig at folk blir bevisst på hva de kan gjøre selv og at de kan søke hjelp tidlig. Nav har sagt at de ønsker at flere tar kontakt for å søke hjelp, og at terskelen ikke bør være så høy som det ser ut som. Nav har en egen økonomirådstelefon på nummer 800 45 353, og er der for å gi hjelp til folk med økonomiske problemer.

Det kan se ut som at økonomiske problemer oppleves spesielt belastende for den psykiske helsen til menn. En lensmann forteller at når de rykker ut i forbindelse med selvmordsforsøk på grunn av gjeld, så er det i overveiende grad menn det dreier seg om. En grunn kan være at mange føler et spesielt ansvar for å sikre familien en god levestandard, og for det å fremstå vellykket på det økonomiske området.

Dette psykiske helseperspektivet, og forebyggingen som ligger i det å få hjelp med gjeldsproblemer, må høyere opp på dagsordenen. Jo flere som tør snakke om problemene sine og som tidlig søker hjelp, jo lavere kan terskelen også oppleves for andre. Det er gjennom åpenhet at stigmaet forsvinner og skammen rundt det å slite med økonomi blir mindre. Den er ikke «mindre mann» som ber om hjelp enn om man lider i stillhet. Selv om det kan virke håpløst når gjelden hoper seg opp, så er det hjelp å få.

Kronikk: Det trengs mer åpenhet om selvmord

På forsiden nå