Debatt

Skolefaget KRLE må evalueres

En nylig innlevert masteroppgave på det Teologiske Menighetsfakultetet gjennomgår argumentasjonen for og imot KRLE – det er bare synd regjeringen ikke ønsker å vite hva som faktisk foregår i faget.

Klasserom: Christian Lomsdalen spør hvorfor regjeringen ikke foretar en grundig evaluering av KRLE-faget  Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

KRLE-faget er nå rundt ett år gammelt og det har vært en del av norsk skoleverk i et skoleår. Det skulle i utgangspunktet tilsi at faget er alt for ungt til at det kan evalueres – problemet er at forgjengerfaget heller aldri ble evaluert. Faktisk har vi ingen samlet innsamling av informasjon hva som foregår i grunnskolens religionsfag siden 2002, noe som er fem år før Norge ble felt i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen og KRL ble faset ut. Vi har rett og slett ikke peiling. Det har vært noe forskning på faget, i hovedsak knyttet til masteroppgaver og noe forskningsarbeider på enkeltelementer i faget. Ingenting i et omfang eller med nok dybde som kan si noe om hva som faktisk skjer i faget. Et fag som kan lære oss om viktige etiske vurderinger, gi oss kunnskap om verdens forskjellige religioner og som kan gi grobunn for dialog.