Kronikk

Gravide legers rettigheter under press

Gravide leger risikerer å måtte jobbe harde vakter mot slutten av svangerskapet med ny praksis. Utviklingen går mot et svakere vern av arbeidstakere på norske sykehus.

Legestreik: Lindy Jarosch-von Schweder, leder i Sør-Trøndelag legeforening. Hun leder de streikende medlemmene i Akademikerne ved St. Olavs Hospital. Nå går hennes kolleger ut og advarer mot akuttvakter for høygravide leger.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

Det er sykehusstreik i Norge etter brudd i meglingen mellom Akademikerne Helse og arbeidsgiverforeningen Spekter. Uenigheten dreier seg om legenes arbeidstid. Med vide unntak fra arbeidsmiljøloven, mener vi et kollektivt vern må være til stede for å sikre en forsvarlig arbeidsbelastning for legen. Det er en forutsetning for forsvarlig pasientbehandling.