Ordet fritt

Høgskoleparken kan bli Elgeseter sitt Nidarø

Blir borte?: Naboene er ikke informert og Høyskoleparken kan bli rasert av det byintegrerte og kompakte campus. Jeg kjenner allerede et pustebesvær, skriver innleggsforfatteren.  Foto: THERESE ALICE SANNE,

Saken oppdateres.

Hvem vil ofre Høgskoleparken? Ikke la NTNU sin campusutvikling bli en ny Spektrumsak! NTNUs campusutvikling er på høring til og med onsdag 21.9. denne uka.

Da går høringsfristen ut for å komme med innspill og forslag til tre alternativer. Uansett hvilket alternativ som velges vil det påvirke Kalvskinnet, Elgeseter og Sorgenfri/Tempe bydeler i flere tiår framover. NTNU sin arbeidsgruppe foreslår at campus skal bygges ut vestover på Elgeseter.

LES OGSÅ: Campusutredningens forslag

LES OGSÅ: NTNU vil unngå å ende i endeløs byggekø

Forslaget forutsetter at en av byens flotteste og eldste parkområder skal bygges ned og stykkes opp som en hvilken som helst kake. Det som blir igjen er små grønne biter omkranset av nye campus med 33 000 studenter og 6000 ansatte. Hvem er egentlig klar over at dette er en forutsetning som er i ferd med å bli «vedtatt» nå? Stikk i strid med kommunens egne arealplaner.At den over 100 år gamle historiske parken, blomsterkransen rundt Gløshaugen, lekeområdet, grønne lunge, ake- og intervallbakken, ekorntrærne, de bratte gressbakkene der kjærestene kysser i solnedgangen og gjør sin fredfulle tai chi og yoga om morgenen, at den er i ferd med å bli rasert av «det byintegrerte og kompakte campus». Jeg kjenner allerede et pustebesvær!

LES OGSÅ: NTNUs forslag er bakstreversk

Hvem er det som egentlig vet at det er NÅ det gjelder? At det er nå vi som er innbyggere i Trondheim og i de berørte bydelene har mulighet til å påvirke? Mine naboer på Elgeseter vet det ikke. For NTNU har ikke informert en eneste en av oss 10 000 beboere i bydelene. Adresseavisen har gjort et hederlig forsøk på å informere byens og bydelens innbyggere i reportasjer 8. juli og 10. september. Aksel Tjora har gjort det samme i en god kronikk 19. august.NTNU sier selv de har hatt en «bred og åpen» prosess. Alt de har gjort og metoder de har brukt kan leses i rapporten på 173 sider som finnes på deres nettsider. De har vært tilgjengelige siden 8. juli i år, men hvem vet det? Og hvem har forutsetning for å vite det, av de utenfor NTNU som kan tenkes å bli berørt? I hovedrapporten kan vi lese at det har vært hele 16 aktiviteter med involvering. Men ikke i en eneste en av disse samlingene er byens befolkning og beboere invitert med. Alt arbeidet som er gjort til nå har vært gjort med NTNU-briller på. Tjora påpeker i sin kronikk flere svakheter med utredningen som er laget og metodene som er brukt. Og han har helt rett!

LES OGSÅ: Fint med ny runde, men Nidarø er bestUtredningen er ikke «metodisk» i den forstand at metoden som leder fram til svaret skal være etterprøvbar. Det er brukt udefinert skjønn, og mange vage og tvetydige begrep. Ikke engang for kompetente fagfolk utenfor prosjektet er det mulig å etterprøve vektingen og resultatet som leder fram til at Alternativ Elgeseter vinner med 74 poeng, 10, 5 poeng foran Kalvskinnet med 63,5 poeng.Trondheim kommune ved formannskapet i mai/juni har også vedtatt noen strategier som gjelder campusutviklingen. Er det noen som kjenner til disse? Ingen naboer jeg har snakket med på Elgeseter og ikke mange byutviklere i fagmiljøet heller. Kommunen lager nå en stedsanalyse, men heller ikke der tenker de å informere eller invitere beboerne med underveis i prosessen.I løpet av oktober vil trolig ett av de tre utviklingsforslagene bli vedtatt av NTNUs styre. Så sendes det til Kunnskapsdepartementet. Og hvem tror at det er mulig å snu et vedtak som er så topptungt?

Jeg stiller spørsmål til både NTNU og til Trondheim kommune, administrasjon og politikere: Hvem tar ansvar for å ha BY-brillene på i campusutviklingen? Hvem tar ansvar for at det blir gjort en objektiv og etterprøvbar utredning av de tre alternativene, med BY-brillene på?Hvem tar ansvar for at utredningene ligger på bordet FØR de tunge avgjørelsene (også kalt strategier) blir tatt, FØR skipet får for stor fart? Hvem skal ta ansvar for Høgskoleparken? Spurt på en annen måte, hvem vil ofre Høgskoleparken?

På forsiden nå