Debatt

Få K'en ut av KRLE

Nei til kristendom: At Gud skapte mennesket, er sentralt i kristendommen. Her er Michelangelos berømte maleri «Skapelsen». Originalen er malt i taket i et av kapellene i Vatikanet i Roma.  Foto: Ap

Saken oppdateres.

Vi ungdomsskoleelever er midt i den tiden hvor vi skal finne oss selv, og vi får meninger og syn slengt i ansiktet hver dag. Vi i 10C liker religionsundervisning, da vi får diskutere, snakke om vanskelige temaer og lære om andre kulturer. Skal ikke skolen være den ene plassen hvor alt er likestilt? Og hvor man kan finne seg selv på et nøytralt plan? Den nye KRLE- ordningen ødelegger vår sjanse til å finne ut hva vi tror på og hvilke verdier vi vil ha med oss videre i livet.

LES OGSÅ: Det er sjeldent det er kjedelig

LES OGSÅ: Sover seg ikke gjennom ungdomsskolen lengerI 2015 dannet Høyre en ny regjering med støtte fra KrF som stilte krav om at faget religion, livssyn og etikk (RLE) skulle endres til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Med denne navnendringen kom også et krav om at 55 prosent av undervisningen skal omhandle kristendom. Dette ser vi elever på som idiotisk. Både i forhold til opplæringsmålene og fordi vi mister vår sjanse til å se ting fra et nøytralt plan. Bortsett fra lederen i KrF Trondheim, Arne Lyngstad, er ingen av de vi har snakket med enig i den nye ordningen. Alle prestene vi har snakket med har stilt seg negative til den. De tror K’n i KRLE viser til at kristendom er viktigere eller mer riktig enn andre religioner, noe de tre prestene mener er helt feil. De mener det bare er symbolpolitikk, som går utover valgene ungdommer skal ta selv. Religionsundervisning skal være et samlende fag hvor alle stiller likt, og hvor alle skal få dele sin mening. Da skal ikke navnet ha noe å si, og hvis navnet på faget krenker noen, må det endres. 

LES OGSÅ: Vi flytter inn i klasse 10cNår vi spør lederen i KrF Trondheim, Arne Lyngstad, om hva som er grunnen til navneskiftet, sier han at det er for å vise at kristendom har i mange år stått sterkt i Norge. Kristendom er også en viktig del av historien vår. Vi synes også det er viktig å lære om historie, men behovet ble dekket med den gamle ordningen. Vi synes at historien vår er viktig. Det er lett å se at Norge har vært et kristent land, man kan bare ta turen til hvilken som helst plass i Norge å finne en av de mange kirkene. Selv om kristendom er en del av historien vår betyr ikke det at navnet på vår religionlære skal ha noe med kristendom å gjøre. Akkurat som faget samfunnsfag ikke skal hete Norge under 2. verdenskrig, synes vi religionsfaget vårt ikke skal hete KRLE.Det gamle KRL-faget er blitt dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det faget har store likhetstrekk med den nye KRLE-faget. Vi mener at KRLE-faget strider i mot en nøytral holdning, som skolen skal ha.

LES OGSÅ: Den største skrekken er å komme opp i nynorsk

I skrivende stund øver vi til en teoretisk prøve i KRLE som handler om katolsk kristendom. Dette er en prøve som ikke lærer oss om andre kulturer og livssyn. Vi vil lære om nye ting så det blir lettere å se ting fra andre vinkler, i et samfunn som sliter med for mange fordommer.

Derfor mener vi at det MÅ bli slutt på en symbolpolitikk som ødelegger barnas og ungdommenes måte å se ting med helt nye øyne. Og de øynene vil vi at skal være skjermet for gamle tanker og ideer. Få K’en ut av KRLE!

 
        
            (Foto: RUNE PETTER NESS)

  Foto: RUNE PETTER NESS

På forsiden nå