- I kampen for ulven bruker vi ikke styrevervene i NINA

NINA-topper: Stein Lier-Hansen og Nina Jensen avviser at de i kampen for ulven i Norge misbruker sine verv som henholdsvis styreleder og styremedlem i forskningsinstituttet NINA.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Debatten om ulven raser. Vi to, Stein Lier-Hansen og Nina Jensen, deltar aktivt fra hvert vårt hold. Lier-Hansen som naturvenn og jeger, og Jensen som generalsekretær i WWF Norge. Vi sitter samtidig i styret i Norsk institutt for naturforskning (NINA), henholdsvis som styreleder og styremedlem.

Det er fra enkelte uttrykket mistillit mot NINA på grunn av denne sammensetningen av roller. Enkelte mener at vår deltakelse i ulvedebatten skader NINAs uavhengighet som forskningsinstitutt.NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur−samfunn. I stiftelsens vedtekter heter det at stiftelsen ledes av et styre, og at den daglige virksomheten ledes av en administrerende direktør.

LES OGSÅ: Rovviltnemndene øker konfliktnivået

LES OGSÅ: Ulve- Høyre: Ikke rom for mellomløsninger

Videre står det at styret skal være allsidig sammensatt. Vi opplever at vi bidrar til denne bredden i styret sammen med øvrige styrerepresentanter fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), SalMar, Norsk senter for bygdeforskning, samt de to som er fra de ansatte i NINA.
Som styreleder og styremedlem i NINA er vi ikke involvert i den daglige driften av forskningsinstituttet, og vår deltakelse i ulvedebatten skjer ikke på vegne av NINA. Når vi uttaler oss på vegne av NINA er dette kun aktuelt i saker som angår forvaltningen av stiftelsen.

Det er forskerne og ledelsen i NINA som skal uttale seg i saker der de har levert forskning og faglige resultater til forvaltning, politikk eller næring.

Les også: -Jeg er 90 prosent sikker på at valpen min er tatt av ulvVi er opptatt av at all kunnskap som leveres av NINA er kvalitetssikret og objektiv. Vi erfarer også med tilfredshet at NINAs ledelse og forskere er svært opptatt av kvalitet og integritet i arbeidet og at de sørger for løpende kvalitetssikring av forskningen sin gjennom blant annet vitenskapelig publisering.

Vi har ikke på noe tidspunkt uttalt oss på vegne av NINA, og vi har heller ikke forsøkt å bruke styrevervene våre i NINA i kampen for ulv i Norge.

LES OGSÅ: Et lite forsvar for oss i eliten

Vi beklager at NINA på grunn av denne misoppfatning urettmessig er blitt utfordret på integritet og faglige uavhengighet i sin kunnskapslevering til politikkutforming og forvaltning av rovvilt i Norge.Vi har gjennom en årrekke vært aktiv i den norske debatten om norsk naturvern generelt, og om forvaltning av ulv spesielt.

For Stein er dette en langvarig interesse og lidenskap. For Nina er dette jobben hennes som generalsekretær i WWF.

Vi kommer fortsatt til å være aktive i debatten om hvordan vi tar vare på norsk natur.

På forsiden nå