Adresseavisen mener

Merkelig angst for private barnehager

På mange områder er tjenester fra private, kommersielle aktører helt greit, mens det andre steder er fysj og fy.

Saken oppdateres.

Flertallet i trondheimspolitikken roter seg bort i et sammensurium av praktiske og prinsipielle hensyn i sin allergi mot private aktører. I bystyret torsdag ble det vedtatt at kommunen skal forby etablering av nye barnehager som eies og drives av private, kommersielle aktører. Som i tidligere vedtak i bystyret om angsten for private, er det også denne gang en ideologisk begrunnelse om at private, kommersielle aktører ikke skal profittere på fellesskapets behov.

Selv om vi er uenig, er det for så vidt et greit og ryddig standpunkt. Det blir likevel vanskelig å se det prinsipielle og ideologiske når det gjennomhulles av praktiske hensyn. Hvor går for eksempel skillet mellom private, ideelle aktører, som fortsatt skal være ønsket, og private, kommersielle, som ikke er velkommen?

Bystyreflertallet misliker private, kommersielle aktører. På den annen side er bystyreflertallet helt avhengig av de samme «kommersielle kreftene» i veldig mye av den kommunale tjenesteyting. Hva er prinsipielt verre med en privat barnehage enn en privat entreprenør som rydder snø fra kommunale veier?

Fastlegene er ryggraden i helsevesenet. De er selvstendig næringsdrivende, på samme måte som de som bygger kontorer, sykehjem og skoler. De tjener penger på det de gjør. I Norge kjøper det offentlige varer og tjenester fra private, kommersielle aktører for over 500 milliarder kroner hvert år.

Hele vår samfunnsmodell er basert på et samspill mellom privat og offentlig. Mye av Trondheim kommunes tjenesteyting ville stoppet opp hvis bystyrets barnehagevedtak skulle overføres til andre sektorer. Det er selvsagt utfordringer i dette samspillet, men samfunnet er likevel helt avhengig av det.

Uten «private og profittjagende krefter», hadde det vært vanskelig for det rødgrønngule Trondheim å oppfylle mange av sine valgløfter. Det er muligens en vemmelig erkjennelse for flertallspolitikere på ville veier.

På forsiden nå