Adresseavisen mener

Sørsamenes språk og næring er fortsatt truet

Saken oppdateres.

Les sørsamisk versjon av lederen her

Hundre år etter det første samiske landsmøtet i Trondheim er to saker fortsatt like viktige: Bevaring av språk og kultur og kamp for å kunne drive den tradisjonelle næringen. I dag åpner feiringen av det samiske 100-årsjubileet. Dagen i dag er også samenes nasjonaldag.

Samenes nyere historie har vært preget av konflikter med fastboende bønder, undertrykking og ikke minst fornorsking og usynliggjøring. I løpet av de siste 30–40 årene har dette endret seg, både når det gjelder rettigheter og anerkjennelse, men fortsatt er det eksempler på diskriminering av samer og trusler mot samiske næringer.

Les også om de viktigste samiske sakene i dag

Mange trøndere er ikke klar over at Trondheim (Tråante på samisk) regnes som sørsamenes hovedstad. Det sørsamiske området strekker seg helt fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør og omfatter også store deler av Midt-Sverige.

Som en minoritet i minoriteten er den sørsamiske kulturen særlig utsatt. Det gjelder ikke minst språket, som skiller seg vesentlig fra nordsamisk. Sørsamene er få, og under halvparten av dem behersker sørsamisk. Ifølge Unesco oversikt, er sørsamisk «alvorlig truet». Det positive er at andelen unge språkbrukere er relativt høy, takket være undervisningstilbud både i Snåsa og i Røros-området.

Les også kommentaren "Oppvåkning i en gamme på Fosen"

Når vi trykker denne lederartikkelen også på sørsamisk, er det et lite bidrag til synliggjøringen av et utryddingstruet språk.

Like avgjørende som språket, er muligheten til å opprettholde en levedyktig reindriftsnæring. Hvis denne arven ikke lever videre, blir det vanskelig å ta vare på en egen identitet. I det sørsamiske området er det såpass få drivere at inngrep fra storsamfunnet er ekstra kritisk. Det handler om innskrenking av beiterettigheter og ikke minst kraftutbygging og veianlegg. I tillegg kan klimaendringer med milde vintre også være en trussel.

Les portett med Arvid Jåma

Den samiske kulturen er blitt gjemt bort gjennom århundrer. Feiringen som nå pågår i Trondheim/Tråante, med utstillinger, konserter, forestillinger, mat og opplevelser, er en fantastisk mulighet for alle til å bli bedre kjent med en verdifull og spennende del av den norske kulturarven.

Stolte: Komponist Frode Fjellheim og dramatiker Rawdna Carita Eira bidrar til samejubileet «Tråante 2017». -Hvis du vil vite hva Sapmi er i 2017 må du komme og se, sier Rawdna Carita Eira om jubileumsforestillingen. Kongen kommer. Det gjør statsministeren og. Til høyre er skuespiller Cecilia Persson fra forestillingen «Elsa Laula» som skal spilles på Trøndelag Teater, 
    
      (Foto: jens petter søraa)

Stolte: Komponist Frode Fjellheim og dramatiker Rawdna Carita Eira bidrar til samejubileet «Tråante 2017». -Hvis du vil vite hva Sapmi er i 2017 må du komme og se, sier Rawdna Carita Eira om jubileumsforestillingen. Kongen kommer. Det gjør statsministeren og. Til høyre er skuespiller Cecilia Persson fra forestillingen «Elsa Laula» som skal spilles på Trøndelag Teater,  Foto: jens petter søraa

 
    
      (Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen)

  Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen

På forsiden nå