Adresseavisen mener

Nidarø er feil sted, selv om prosjektet sminkes

Nytt utseende: Slik er arkitektkontorets visualisering av deres siste versjon av storhallen på Nidarø. 

Saken oppdateres.

Arbeidet med ny storhall i Trondheim har kommet skjevt ut fra starten av. Altfor tidlig ble prosjektet låst til Nidarø. Nå bedrives intens «sminking av brura», samtidig som striden tilspisser seg i ukene før saken skal sluttbehandles i de politiske organene.

Fortsatt er det høyst sannsynlig flertall i bystyret for å gjennomføre utbyggingen på Nidarø. Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og Frp sørger for det. Usikkerheten er knyttet til hvilke ekstra kostnader som påløper og hvem som skal betale. Reguleringsplanen som skal opp i bygningsrådet 28. februar, vil inneholde såkalte rekkefølgekrav (utbedring av vei, bru eller park) som må innfris før prosjektet er i havn.

Dette har ført til at både utbyggeren og to av Rita Otterviks alliansepartnere har stilt ultimatum. Styret i Trondheim Spektrum AS har sagt klart fra om at de dropper hele prosjektet dersom de må betale for utbedring av Klostergata eller ny gangbru til Nidareid. De har i tillegg varslet at de ikke aksepterer en nedskalert versjon av hallen som ikke vil være stor nok til de arrangementene den er tiltenkt å huse.

SV og Venstre på sin side, gjør det klart at dersom flertallet sier at kommunen skal finansiere rekkefølgekravene, setter de det politiske samarbeidet i fare. De har et poeng når de peker på at da blir Nidarø-alternativet mye dyrere enn forutsatt, og at stedsvalget da er gjort på sviktende premisser.

Siste nytt er at byplankontoret mener de trafikale utfordringene lar seg løse med kollektivtransport, uten store kostnader. Dessuten skal Klostergata likevel graves opp for å skifte ut ledninger og rør. Det gjenstår å se hvor realistisk dette er og hva regningen til slutt blir. De lanserer også en redusert løsning som er ensbetydende med at utbyggeren stopper prosjektet.

Utbyggernes arkitekter har nettopp lagt frem nye tegninger av storhallen der den er mindre omfangsrik, noe lavere og penere enn det opprinnelige forslaget, men fortsatt stor nok til å romme konserter og håndballmesterskap.

Det er mulig at dette kan blidgjøre noen av skeptiskerne, men hovedankepunktet mot storhallen på Nidarø er ikke estetikken, selv om den er viktig nok på en så sentral tomt. Det avgjørende er likevel at Nidarø er feil sted for en ny arena for store publikumsarrangement.

På forsiden nå