Adresseavisen mener

Fjørfenæringen trenger grenser og kontroll

Adresseavisen mener det er god grunn til å beholde konsesjonsgrenser for fjørfe. 

Saken oppdateres.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener at en fjørfeprodusent i Midtre Gauldal har produsert flere ganger mer enn det reglene tillater og varsler en bot på over 7 millioner kroner for overproduksjon i årene 2009-2012. Produsenten bestrider at han har brutt reglene, og saken er ennå ikke avgjort.

Det er bra at statens kontrollinstans setter inn ressurser og har vilje til å passe på at lover og regler blir fulgt. Hvis Fylkesmannen har rett, står vi overfor en massiv omgåelse av konsesjonsreglene.

Stortinget har bestemt at det skal være grenser for hvor store enheter vi skal ha innenfor fjørfe- og svineproduksjon. Grunnen er at det er mulig å drive med kylling, høns og gris uavhengig av jordareal. I praksis er alt foret innkjøpt kraftfor, delvis basert på importert soya. De siste tjue årene er kraftforprisen halvert, noe som har gjort storproduksjon mulig.

Begrunnelsen for konsesjonsgrensene er at produksjonen skal kunne foregå spredt over hele landet, samt frykt for sykdom og bakterieutbrudd. Store enheter er langt mer sårbare.

Industriell fjørfeproduksjon kan også ha større problemer når det gjelder dyrevelferd. Med krav til hurtig vekst og maksimalt økonomisk utbytte, går det i ut over dyrehelsen.

Samtidig er konsesjonsgrensene et av de viktigste stridstema innenfor landbrukspolitikken. Den nåværende regjeringen doblet i 2014 grensene for fjørfeproduksjonen. Særlig Fremskrittspartiet er tilhenger av liberalisering. Om kort tid skal Stortinget behandle Landbruksmeldingen. Opposisjonen er kritisk.

Kyllingkjøtt er populært og oppfattes som velsmakende og sunt. Etterspørselen har vært sterkt stigende i mange år, men den gikk ned fra 2014 til 2015 da det var stor medieoppmerksomhet nettopp om bakterier og antibiotikabruk. Like før helgen advarte helsemyndigheter i Sverige mot bakterier i ferskt kyllingkjøtt etter sterk økning av sykdomstilfeller det siste halvåret. Flere europeiske land har lenge hatt store problemer med bakterieinnhold og antibiotikaresistens i egg og fjørfekjøtt.

Dette er tilstander vi ikke ønsker å ha i Norge. Konsesjonsgrenser et ett av flere tiltak for å holde situasjonen under kontroll. Frislipp er et risikabelt eksperiment.

På forsiden nå