Alt tillatt i kampen mot unge asylsøkere?

En helt upålitelig alderstest har i mange år avgjort skjebnen til unge asylsøkere i Norge. Testen er en skandale som har pågått altfor lenge.

For unge, enslige asylsøkere i Norge er det helt avgjørende at myndighetene tror på at de er under 18 år. Testen som ofte avgjør alderen, er høyst tvilsom. 

Saken oppdateres.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har i flere år kastet ut et stort antall unge asylsøkere fordi de mener asylsøkerne har løyet om hvor gamle de er. 18 år er ofte aldersgrensen for om de får bli i Norge eller ikke. En alderstest som i flere år er blitt kritisert sønder og sammen, er et viktig redskap når UDI skal avgjøre om asylsøkerne er over eller under den magiske alderen.

LES KOMMENTAREN: Menneskelige hensyn blir satt til side.

Flere har slaktet testen. Nå har også avdelingen for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus sett nærmere på hvordan aldersvurderingene blir gjort. Avdelingsleder Terje Simonsen fortalte på Dagsrevyen forleden dag at de ikke har funnet noe vitenskapelig grunnlag for testen. Han sier dessuten at den har en feilmargin på fire til seks år.

Det er nesten så vi ikke tror det vi hører: En test med en feilmargin på fire til seks år er helt avgjørende for om en ung asylsøker får bli. UDI legger så stor vekt på den at andre opplysninger om alder ofte blir lagt til side. En test som eksperter mener kan gi et fullstendig galt resultat, ville ikke holdt et sekund i en rettssak. Likevel kan den avgjøre hvilket liv unge asylsøkere har i vente.

Adresseavisen har den siste tiden skrevet om flere unge asylsøkere som er blitt rammet av den upålitelige testen. Mange av dem er så redde at de stikker av fra asylmottakene.

Jeg kunne blåst meg opp og skrevet i det vide og brede om at Norge er et demokrati og en rettsstat, at tvilen skal komme tiltalte til gode og at rettssikkerheten selvfølgelig også skal gjelde flyktninger. I stedet prøver jeg meg på et tankeeksperiment:

Tenk deg at dattera di måtte gjennom en alderstest før hun fikk kjøre opp. Tenk deg at det foregikk så mye juks at myndighetene måtte være helt sikre på at hun var 18 før hun fikk ta lappen. Derfor foretok de en alderstest med fire til seks års feilmargin.

Latterlig, ikke sant? Fullstendig urealistisk.

Men vent litt, det blir enda mer komisk: Alderstesten går ut på at tenner og håndledd blir røntgenfotografert. Bildene blir sammenliknet med tilsvarende fotografier av tennene og håndleddene til hvite middelklasseungdommer i USA på 1930-tallet.

Hvis dattera di har en far fra Afrika sør for Sahara, kan testerne skrive at hun er av «negroid herkomst». Personellet som utførte testene for UDI brukte helt til i fjor denne formuleringen som gir assosiasjoner til 30-tallets raseteorier.

Tankeeksperimentet forteller oss at slike tester aldri ville blitt innført på andre områder enn innenfor asylpolitikken. Der er det nå så om å gjøre å bli kvitt flest mulig at alle metoder ser ut til å passere uten at det skaper store protester.

LES OGSÅ: En verge som nektet å hjelpe til med alderstest kan miste jobben.

Alderstestingen har foregått helt siden 2003, og den er blitt mer og mer utbredt. Fra 2015 er alle asylsøkere mellom 15 og 18 år blitt alderstestet, selv om det er i strid med utlendingsloven. Den sier at medisinske aldersundersøkelser bare skal brukes når det er konkrete grunner til å tvile på at en asylsøker oppgir riktig alder.

I 2014 ble cirka 930 unge asylsøkere utsatt for denne testen. Det kostet 8,4 millioner kroner. Siden har mange flere blitt testet, og ordningen har kostet skattebetalerne mange titalls millioner kroner.

27 organisasjoner sendte i desember et brev til Erna Solberg der de krevde at dagens praksis for aldersvurdering må stoppes. Brevet krevde også at det blir slutt på ordningen med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige.

Norsk barnelegeforening, Norsk Sykepleierforbund, Redd Barna, Frelsesarmeen og Norsk organisasjon for asylsøkere er noen av organisasjonene som skrev under. De er ikke imot at alderen på unge asylsøkere blir fastslått, men det kan ikke gjøres på en så usikker måte. De krever en mer rettssikker og human behandling av sårbare barn og unge.

Den ene legen som har utført testene for UDI har trukket seg etter hard kritikk blant annet fra Rådet for legeetikk, og Oslo universitetssykehus har inntil videre tatt over. En ny praksis er i ferd med å tvinge seg fram.

Det burde ha skjedd for lenge siden. Men UDI har ikke akkurat opplevd noen storm av protester. Siden det bare er mindreårige asylsøkere det er snakk om, er det kanskje ikke så nøye hvilke metoder vi bruker for å bli kvitt dem?

På forsiden nå