Adresseavisen mener:

Vi må ikke glemme at barna lærer ved å leke

Filmen «Barndom» av Margreth Olin og en fersk stortingsmelding skaper ny oppmerksomhet om de yngstes hverdag i skolen.

Julian, Sinus og Runa i første klasse bruker mye av dagen på å leke. De går på Steinerskolen på Tunga gård i Bymarka.Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Skolehverdagen preges av flere tester helt ned i de laveste klassetrinnene. En bedre kartlegging av nivået har vært nødvendig, men vi må ikke glemme at de minste barna lærer best ved å leke. Lærdommen de får gjennom lek, kan ikke alltid måles gjennom tester av kunnskaper og ferdigheter.

Til høsten er det 20 år siden seksåringene begynte på skole i Norge. Ett år tidligere skolestart var helt riktig, slik samfunnet utviklet seg – men det har ikke ført til at elevene lærer mer. Adresseavisen fortalte før helgen at tidligere skolestart verken har hatt negativ eller positiv betydning for skoleprestasjonene. Når norske elever i dag gjør det litt bedre i Pisa-tester og andre internasjonale undersøkelser enn for noen år siden, skyldes det større oppmerksomhet rundt de fagene som måles.

LES OGSÅ: På Steinerskolen har de fri lek på timeplanen.

Én forklaring på at tidligere skolestart ikke har ført til bedre prestasjoner, kan være at norsk skolepolitikk sakte og nesten umerkelig har beveget seg bort fra mottoet «læring gjennom lek». Da tiårig skolegang ble innført, var målsetningen at man skulle ta vare på mye at det som preget barnehagen.Hver gruppe skulle ha maksimalt 18 barn, og det skulle være både en allmennlærer og en barnehagelærer til stede. I de fleste norske skoler er det i dag langt flere elever per lærer, også i de minste klassetrinnene.

Endringen i skolepolitikken har sammenheng med «Pisa-sjokket» Norge fikk da Pisa-testene i 2001 viste at norsk skole ikke var best i verden, men helt middels i de tre fagene som testes: Lesing, matematikk og naturfag. Et krafttak for bedre prestasjoner måtte til, men andre ferdigheter ble mindre verdsatt. Det rammet også de yngste elevene, som ble utsatt for mer tradisjonell læring og fikk mindre anledning til å leke.

LES KOMMENTAREN: Skolen er mye bedre enn vi tror.

Lek stimulerer mange sider ved barns utvikling og er selve grunnlaget for læring. Leken gjør blant annet barna flinkere til å samarbeide, en egenskap som er helt avgjørende i arbeidslivet.

Barna må få tid til å være barn. Det kan føre til at de lærer mer. Den innsikten bør prege det videre arbeidet med stortingsmeldingen om bedre kvalitet i skolen, som ble lagt frem mandag.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå