Debatt

Rosenvinge hører hjemme i Trondheim

Kunstneren Johannes Finne Rosenvinge etterlot seg både tegninger og malerier. Det er viktig at denne kulturskatten sikres for Trondheim.

Samlet verdi: Med sine mange trondhjemsmotiver bør Rosenvinge-samlingen komme tilbake til Trondheim og beholdes som en enhet, mener kronikkforfatterne. Et av de mest kjente er dette bildet av Innherredsveien og Bakke gård.   Foto: Morten Henden Aamot

For 190 år siden døde den unge, begavede Trondheims-kunstneren Johannes Finne Rosenvinge under sitt studium ved Kunstakademiet i København. Til tross for at han bare var 23 år, etterlot han seg et stort antall tegninger og malerier, som siden er beholdt som en privat samling av familien gjennom mange generasjoner.