debatt

Politikerne må ta initiativ til lyntog mellom Steinkjer og Oslo. Før Bergen blir prioritert

Raskere til Oslo og Ålesund: Vestlandet og Sørlandet kommer oss i forkjøpet. Nå må politikere og nærings livsledere kjenne sin besøkelsestid, skriver innsenderen.  Foto: Bård Ove Molberg

Saken oppdateres.

Nå begynner mange å innse at lyntog for transport av både folk og gods, med 6–10 stoppesteder underveis mellom de største byene, er det eneste bærekraftige alternativ for langtransport. Nå har Møre og Romsdal for lenge siden forstått hva som skal til. Der har de fått på bordet en grundig utredning med plan for «Dovresambandet», utarbeidet av Deutsche Bahn International. Dette er en plan for lyntog Oslo-Trondheim med sidegren til Ålesund (og Molde).

LES OGSÅ: Vi som elsker togetPlanen forespeiler at banen kan åpnes i 2025, hvis beslutning fattes raskt. Med 7–10 stopp underveis, blir reisetidene 2 ½ time Oslo-Ålesund, Ålesund-Trondheim 2.10 timer, og 2 1/2 time Oslo-Trondheim gjennom Gudbrandsdalen. Med 3–4 avganger hver time i hver retning. Persontogene har hastighet 250–300 km/t, tunge godstog opp til 120 km/t og lettere godstog 160 km/t.

LES OGSÅ: Slik kan toget bli en ny bybanePolitikere og næringslivsledere i Trondheim bør kjenne sin besøkelsestid. Gå sammen med de nye universitetsbyene Ålesund og Gjøvik og kreve høyeste prioritet for moderne bane Oslo-Steinkjer (og videre nordover), med sidegren til Ålesund. Lyntog på Bergensbanen og Sørlandsbanen er konkurrentene om første prioritet. Firefelts motorvei og utvidelse av flyplasser blir da overflødig, og de pengene og arealene og CO₂-utslippene spart.

Les om tog i bystyret herRegjeringen går dessverre inn for å få vedtatt Nasjonal Transportplan (NTP 2018-2029). Den forutsetter som kjent at langtransport av gods og folk i all overskuelig framtid skal gå med trailere på firefelts motorvei, og med fly fra utvidede flyplasser. Dette må være samfunnsskadelig politikk basert på ønsketenking. Vedtatte nasjonale mål er lavutslippssamfunnet, bedre trafikksikkerhet, distriktsutvikling og meningsfull realverdiskaping.

Da er det virkelighetsflukt i storskala å tro at dette kan oppnås i vårt langstrakte land med batteridrift, hydrogen og biobrennstoff for fly og trailere. Disse teknologiene passer derimot for lokaltransport og fylkesveier.Så var det Trønderbanen. Trasévalg for en dobbeltsporet Trønderbane er en kinkig sak. Dessuten vil ikke Trønderbanen avlaste E6 for økende langtransport med trailere.

Men om politikerne nå løfter blikket, og ser litt lengre framover, så kanskje brikkene kan falle lettere på plass. Den kan bruke spor for hovedbanen øst og sør for bykjernen, og blir en liten sløyfe gjennom byen og et stykke sørover, som et lokalt tillegg med mange stoppesteder.

På forsiden nå