Debatt

Å krysse Kockhaugvegen er farlig for myke trafikanter

Trafikkfarlig for skoleelever: Her vil beboerne ha miljøgate, skriver innsenderen. 

Saken oppdateres.

Aud og Steinar Tanem reiser en viktig problemstilling i sitt innlegg i Adressa tidligere i år, der de skriver at Kockhaugvegen (gamle E6) mellom Skovgård og Askeladdvegen må bli miljøgate.

LES OGSÅ: Overvik kan ikke bygges ut uten miljøgate ved Skovgård

I planprogrammet for Overvik viser analyser en fremtidig trafikkvekst på 30 prosent, noe som vil medføre enda mer trafikk. Å krysse Kockhaugveien er farlig for myke trafikanter og det har vært flere ulykker.

I den foreløpige områdeplanen er det foreslått at veien over Overvik skal legges helt i vest mot Chamonix og munne ut i Kockhaugvegen 300 m vest for Presthuskrysset.

Det skal bygges nye ramper til E6 ved Presthus som skal avlaste trafikken til og fra Overvik. Men hvem vil bruke disse rampene frivillig om de medfører en lengre kjørevei?Allerede i dag velger en del bilister å kjøre over Skovgård fremfor E6 fordi det er kortere distanse, selv om det ikke nødvendigvis er raskere.

Les også debattinnlegget: «Selv fikk jeg hjem en 12-åring som var rystet av bildene han hadde sett»

Kommunens hovedmål for miljø er at «i 2020 er Trondheim en bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig». Politikere og rådmann må tenke miljøgate om Kockhaugvegen. Skal nye ramper til E6 bli brukt, må bilistene tvinges ut på E6.

Et enkelt tiltak for å få til dette er å gjøre Kockhaugvegen fra Skovgård til Askeladdvegen om til miljøgate. Vegen kan stenges for gjennomkjøring og kun tillate lokaltrafikk, kollektivtrafikk og syklister, men holdes åpen ved tunnelstengninger.

LES OGSÅ: Det bekymrer oss at det superbussalternativet vi bussjåfører vurderte som dårligst, kan bli valgtDette vil gi kollektivtrafikken et betydelig konkurransefortrinn. Det vil bli mindre trafikk i Skovgårdkrysset og Grilstadkrysset, betydelig mindre kø ved Skovgård, og trafikken til og fra Jakobslivegen kan få lengre lysintervall.

Sist, men ikke minst: Barn og unge på vei til Charlottenlund barne – og ungdomsskoler vil få en mye tryggere skolevei.


På forsiden nå