Adresseavisen mener

Elsykkel kan endre byens transport

Elsykkelene bidrar til at flere som ikke trener, kan sykle. Eirik Wahl Thomsen er på vei til møte i Trondheim sentrum med jobbens nye elsykkel. 

Saken oppdateres.

Salget av elsykler tar av og gir håp om at flere kan la bilen stå. Trondheim har lenge vært blant de byene som har flest syklister, men i de siste årene har veksten i bruk av sykkel flatet ut. Bystyret har vedtatt å arbeide for at Trondheim skal bli Norges beste sykkelby. Det vil bety mer enn en dobling av antall reiser med sykkel, fra 2010 til 2025.

Les også kommentaren "Åtte grunner til at bilkjøringen fortsetter"

Sykkelstrategien inneholder meget ambisiøse mål. En nøkkel til å lykkes er at sykkelen blir brukt som transportmiddel av flere enn dem som ser på sykling til jobb som trening. I tillegg til gevinster for folkehelsen og klimaet, er økt sykkelbruk nødvendig av hensyn til bymiljøet og for at Trondheim skal kunne innfri forpliktelsen om at bilbruken ikke skal øke i takt med folketallet.

Stadig flere har oppdaget at elsykkelen er en utmerket løsning for alle som ikke ønsker å sykle seg svett. Trondheim er en by med motbakker i nesten alle retninger. Med elsykkel kan folk som bor på Byåsen og Tyholt, lett komme seg hjem, og foreldre kan transportere småbarn til og fra barnehagen. Elsykkelen er dyrere enn andre sykler. En elbil subsidieres med flere hundre tusen kroner, og det kan virke inkonsekvent at det ikke er momsfritak på elsykler. Men hva da med vanlige sykler? Problemet er at det er vanskelig å kutte momsen på alt som er fornuftig.

Les også kommentaren "Utenkelig før"

Den andre forutsetningen for at Trondheim skal kunne nå målet om å bli landets beste sykkelby, er at tilretteleggingen med sykkelveier, vintervedlikehold og sykkelparkering blir enda bedre. Det som er gjort til nå, er imponerende, men fortsatt er utbyggingen for lite sammenhengende. Noen viktige strekninger, for eksempel forbindelsen mellom Byåsen og sentrum, mangler en tilfredsstillende løsning. Gjennom Miljøpakken er det satt av betydelige beløp til fortsatt satsing. Da er det viktig at pengene brukes rett.

Les også lederen "Slipp sykkelen frem"

Kombinasjonen av bedre tilrettelegging, bedre trafikkultur hos alle trafikanter og elsykkelboomen som «fjerner» motbakker og motvind, kan bidra til at Trondheim faktisk når sin sykkelmålsetting.

Les også lederen "Sykkel må prioriteres og syklister kontrolleres"

Les også kommentaren "Status å sykle"

På forsiden nå