Adresseavisen mener

For dårlig tilbud til bøndene

Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell (t.v.), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag representerer partene i jordbruksoppgjøret. 

Saken oppdateres.

Partene i jordbruksoppgjøret bør ta opp igjen forhandlingene. Det er uheldig dersom Stortinget blir nødt til å gripe inn. Landbruksministeren må ta inn over seg at stortingsflertallet nylig har staket ut en annen kurs for landbruket enn hva statens tilbud innebærer. Bruddet i forhandlingene kom etter at bondeorganisasjonene ikke ville akseptere det siste tilbudet på 550 millioner kroner. Det opprinnelige kravet fra bøndene var på 1,45 milliarder. Gapet ble for stort.

Striden står om bøndenes inntektsutvikling. Statens tilbud vil gi en inntektsvekst på 4,5 prosent, noe statsråden mener er raust sammenlignet med andre grupper. Problemet er at landbruket ligger langt bak andre yrkesgrupper. Det trengs over 800 millioner kroner bare for å gi bøndene den samme inntektsveksten i kroner som de andre. Landbrukets inntekter de siste årene har økt, men det skyldes mest rentenedgang, produktivitetsvekst og år med gode avlinger.

Les også kommentaren "Derfor bør du interessere deg for jordbruksoppgjøret"

Når bøndene i år velger en mer offensiv linje enn tidligere, har det sammenheng med flere forhold: Like før forhandlingene startet, behandlet Stortinget landbruksmeldingen. Her fikk regjeringen klar beskjed om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduseres, små og mellomstore bruk skal løftes og matproduksjon over hele landet skal sikres.

Les også lederen "Nødvendig nei til Frp's landbrukspolitikk"

Samtidig bidrar Senterpartiets medvind, og den kommende valgkampen, til at distriktspolitikk får økt betydning. I tillegg er utålmodigheten etter å oppnå inntektsutjevning større en noen gang. I sum gir dette bondeorganisasjonene større selvtillit og kampvilje. De bør imidlertid ikke tøye strikken for langt. Bøndene har stor sympati i befolkningen, men de skal ikke holde på med for mange traktoraksjoner før det virker mot sin hensikt. De kan heller ikke regne med å få innfridd alle sine krav.

Les også lederen "Norsk landbruk ved en avgjørende skillevei"

Det beste vil være at partene snarest setter seg til forhandlingsbordet igjen. Da må statens forhandlere utstyres med et rommeligere mandat som harmonerer bedre med stortingsflertallets ståsted, og bøndene må sikte seg inn mot en realistisk løsning.

På forsiden nå