Debatt

Det har kun vært ett skjenkeavvik på oktoberfesten, og det var i 2009

Lederhosen: Oktoberfesten under UKA er en viktig inntektskilde for Studentersamfundet. Vi har nulltoleranse for overstadig beruselse, skriver arrangøren.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Rådmannen ønsker ikke at UKA skal arrangere oktoberfest, grunnet høyt beruselsesnivå. Dette selv om det ikke har skjedd avvik i skjenkekontrollen siden 2009. UKA ble for 100 år siden skapt for å tjene penger til Studentersamfundet, da med UKErevyen Baccarat. Festivalen har samme funksjon i dag, i tillegg til å skape Norges største kulturfestival.

LES OGSÅ: Frp vil la studentene servere alkhol under oktoberfesten

Oktoberfest er en svært viktig inntektskilde, og som en del av kulturprogrammet er oktoberfest med på å bidra til at UKA kan tilby de internasjonale artistene og bredden i resten av festivalen. Dette er igjen med på å skape et godt kulturtilbud med over 100000 billetter fordelt på over 200 arrangementer for hele byen.

LES OGSÅ: Vil nekte UKA å skjenke alkohol under oktoberfesten
UKA er arrangert av frivillige studenter, og alle arrangører skal behandles likt når det kommer til skjenkebevilling. Dette er et stort arrangement med spesielle omstendigheter, og skjenkeloven praktiserer vi strengt. Vi har hatt omfattende kontroller i Dødens dal siden 2007, men det er kun registrert ett avvik, dette var i 2009. Skjenkerapporten fra 2015 skriver at «vaktene viste imidlertid også ut noen som vi ikke kunne konkludere med var åpenbart påvirket.» Med andre ord, vi har nulltoleranse for overstadig beruselse.

Les også: 8000 trøndere vil feste med fremmedeDet er forståelig at UKA kan være noen utfordrende uker for naboene. Det ble gjennomført nabomøte i februar 2017, og UKA strekker seg langt for å imøtekomme deres behov. Både med tanke på vakthold under arrangementer og ved at det settes opp ekstra gjerder rundt eiendommene. Til enhver tid vil 15–20 frivillige fra UKA streife rundt i området for å sikre ro og orden under arrangement. I tillegg er UKA i dialog med politiet om innleie av politiressurser til hvert arrangement. Selv om vi mener at oktoberfest har vært gjennomført godt, betyr det ikke at vi ikke kan bli bedre. Usikre politikere har kontaktet oss, men vi har forsikret dem om at oktoberfest er noe de kan glede seg til, ikke bekymre seg over.

 Les mer: Uka fikk 7,3 mill i overskuddVi vil ha spesielt fokus på dette arrangementet, og vil forbedre rutinene ytterligere og intensivere tiltakene fra tidligere år. UKA skal være de ukene der studentene inviterer hele byen til en stor festival. Vi ønsker så mange som mulig av byens borgere velkommen på alle arrangementene, om det er konsert, oktoberfest eller UKErevy. Vi skal snart feire 100 år sammen, 130 dager igjen!


Martin Næss

UKEsjef, UKA-17

På forsiden nå