Debatt

Sykling på typiske turstier i marka bør forbys

Vintervannskleiva i Bymarka i Trondheim.  Foto: BÅRD SANDE

Saken oppdateres.

Trondheim kommune har gjort mye positivt for å tilrettelegge sykling i bygatene. Men kommunen har vært helt handlingslammet når det gjelder den stadig økende sykkeltrafikken i trondheimsmarka.

Friluftslovens § 11 pålegger alle som ferdes på annen manns grunn å opptre hensynsfullt og varsomt. Ifølge denne paragrafen plikter alle å påse at man ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for andre brukere.

LES OGSÅ: Jeg vet at jeg som elitesyklist klarer å irritere vettet av folk på veieneDet er blitt svært så populært å sykle på turstier. Ofte er det flere eller store grupper som sykler sammen, noen ganger hele skoleklasser. Noen kommer i stor fart – sykkelen er jo en doning som legger opp til det, spesielt nå når elektriske sykler har kommet i skuddet.

Det skal sies at mange på to hjul i marka opptrer hensynsfullt. Men uansett er det en ulempe for turgåere og joggere at det i det hele tatt sykles på stiene. Faktisk kan noe av gleden ved turen gå tapt når man går på tå hev i frykt for at det uventet skal komme en sykkel susende.

LES OGSÅ: Trondheim skal bli en internasjonal grønn spydspissStadig flere stier ødelegges av sykkelspor. For eksempel er småstiene langs Geitfjellet blitt så herpet at man velger bort å gå tur på slike steder. Kanskje gjør hver enkelt sykkel bare liten skade, men summen av all sykkeltrafikk er svært ødeleggende på naturen.

Hvis utviklingen fortsetter slik, blir det stadig færre deler av marka hvor det blir trivelig å ferdes i.Mange tror det er OK å sykle overalt i marka, for kommunen tillater det jo. Noen har innsett at det er et problem, og har derfor sluttet å sykle der. Andre gir helt blaffen uansett. Det må være et kommunalt ansvar å regulere sykling i trondheimsmarka. Det kan være et apropos til Adressas leder 2. mai: «Sykling bør prioriteres – og kontrolleres.»

LES OGSÅ: Uten svettebånd opp motbakkenePå typiske turstier bør sykling forbys, slik det gjøres andre steder. Det er fullt mulig å legge opp til lange sykkelruter på veier gjennom skogen hvor fotfolket og naturen ikke blir så mye berørt.

Det bør også anlegges egne treningsløyper for terrengsyklister, for eksempel i området rundt Granåsen. Når syklistene vil ha hele marka som sin tumleplass blir det konflikter.

LES OGSÅ: Det er få hjelmer og sykkeldrakter å se, men det er mange som sykler
Men konflikter bør løses, ikke dyrkes. Hvorfor våger ikke kommunen å foreta seg noe for å hindre mulige brudd på frilufts-loven? Hvorfor prøver den ikke å finne ordninger som er sykkelbyen Trondheim verdig?

Einar Weidemann 

Einar Weidemann 

På forsiden nå