Kronikk

Havna i Trondheim er fellesskapets verdier

Vi vil ha en helhetlig offentlig styrt utbygging av havneområdet. Det vil sikre at salget av arvesølvet i Nyhavna går til fellesskapets interesser, og ikke i private lommer.

Utbygging: Nyhavna står sentralt i debatten om byutvikling i Trondheim. Havneselskapet eier det meste av Nyhavna, Brattøra og resten av sjøfronten i Trondheim. Arealet og bygningene som havneselskapet eier kan være verdt flere milliarder kroner.  Foto: Erling Skjærvold

Saken oppdateres.

Trondheim er en historisk sjøfartsby og har en fantastisk kystlinje. Havnevirksomheten har vært viktig for byens vekst og utvikling, og vil fortsatt ha en sentral rolle i transporten av både folk og gods. Transportsystemene endrer seg og havnenes rolle må utvikle seg i takt med behov og muligheter for effektiv og bærekraftig transport for næringsliv og persontransport.

LES OGSÅ: Havnas tapte tiår

Arbeiderpartiet har i mange år arbeidet aktivt for å få til ett felles havneselskap i Midt-Norge. For å få et bedre og mer effektivt havnetilbud, og tilrettelegge for transport på sjø. Trondheim havn er i dag organisert som et interkommunalt selskap med tretten trønderske kommuner fra Namsos i nord til Frøya i sør. Dette er et viktig grep, fordi vi ønsker gode transportsystemer for et bærekraftig og effektivt næringsliv i vår region.

Vi ønsker fortsatt å utvide samarbeidet i retning Kristiansund, fordi vi tror det vil bidra til enda mer transport på sjø som er bra for vårt næringsliv. Og vi ønsker fortsatt stor fokus på utvikling og effektivisering av havnene våre, slik at sjøtransport blir mer attraktivt i framtida. Når havnevirksomhet flyttes ut fra Nyhavna vil Trondheim havn IKS som et stort og kapitalsterkt selskap sikre investeringer i nye havner som utvikler mer effektive og gode havneløsninger for næringslivet.

For Trondheim som by er havna og de sjønære områdene svært viktig. Tilgjengeligheten for folk til sjøen er tilrettelagt særlig gjennom turstier nær strandlinja, opparbeidelse av bade- og fiskeplasser og ikke minst oppryddinga i Ila og ved Killingdal gruver som har gitt byen flotte turstier nær sjøen. Gang og sykkelvei fra Skansen til Solsiden og to nye bruer gir også flotte tur og transportårer langs sjøen. Bru fra jernbanestasjonen til den nye hurtigbåtterminalen binder også byen bedre sammen.

LES OGSÅ: Derfor ble det bråk i havna

LES KOMMENTAREN: Havna må tilbake på rett kjøl

Utviklinga på Brattøra har kommet langt og bidrar til både arbeidsplasser og aktivitet i havneområdet. Utviklinga i og rundt Nyhavna har startet med både Trondheim Maritime senter og i områdene ved Ladebekken. Overordnet plan for Nyhavna ble vedtatt i 2016 og vi er mange som er opptatt av framdriften, men ikke minst hvordan denne skal gjennomføres til byens beste. Det er viktig at vi har tydelig lederskap av utvikling av havneområder og at ikke private interesser blir styrende, slik Høyre tar til orde for. Å ha hastverk med å selge ut enkelte havneområder til private, uten å ta styring på utviklingen mener vi er uansvarlig. En privat drevet utbygging vil gjøre at fellesskapets interesser ikke blir sett i sammenheng, og profitt blir satt foran å utvikle en god og levende bydel.

Vi vil ha en helhetlig offentlig styrt utbygging av området, og sikre at salget av arvesølvet i Nyhavna går til fellesskapets interesser, og ikke i private lommer. En helhetlig gjennomføring må styres av offentlige interesser slik at vi får bygd parker, idrettsanlegg, veier og gode byrom. Dette må ikke overlates til en dragkamp med private utbyggere som vi har sett igjennom den diskusjon som har gått over flere år med privat utbygger om opparbeidelse av områdene på Brattøra. Da er det viktig å holde en tydelig eierstyring av områdene, og sørge for at alle utbyggere, private og offentlige er med å tar sin del. Dette gagner fellesskapets interesser for bo- og bykvaliteter, framfor høyest mulig pris i form av profitt, slik som Høyre tar til orde for.

Private utbyggere vil ha en naturlig rolle når området er mer detaljplanlagt, men helhetlig planlegging må sikres, og salgsverdier av verdifulle områder må komme fellesskapet til gode. Vi er glade for at rådmannen nå har lagt fram en framdriftsplan for byutvikling og organisering. Dette må danne grunnlaget for en raskere framdrift og avklaring av organisering av prosessen.

MER DEBATT: Vi er i gang med årets feriekabal: Fotballskole, bestemor, delt ferie og klump i magen. Det går jo ikke opp

Arbeiderpartiet mener det må sikres et godt mangfold i de områdene som skal endres, for å utvikle områdene til det beste for byen og fellesskapet. Det er allerede i dag sterke kulturaktører som har sitt tilholdssted på Nyhavna. Det er viktig at dette blir en bydel hvor kulturnæringene gror seg enda sterkere og ikke vippes ut av profittjag og høye husleier. Samtidig må erstatningsareal for industrien som er der i dag sikres, slik at vi beholder arbeidsplassene i regionen. Det må også bli en bydel hvor det ikke blir kun de med tykkest lommebok som har råd til å bo. Gode fellesskapsarenaer og gode offentlige tjenester må sikres. Og byrom som inviterer både beboere og resten av byen må vi få plass til. Men da må bystyret i Trondheim ha en sentral rolle og fellesskapets interesser må sikres. Det gjør vi gjennom å ha gode prosesser i Trondheim som gjennom kommunedelplan for Nyhavna og oppfølging av reguleringer, men det kan vi også gjøre gjennom eierskapet vi har til havna.

Størstedelen av Nyhavna er i offentlig eie. Det gjør mulighetene for å lykkes større. Styreleder, styret og representantskapet i Trondheim havn IKS har fulgt opp bystyrets ønsker på en utmerket måte, og vi jobber i samme retning for utvikling av områdene og en bedre by.

Ordfører Rita Ottervik 
        
            (Foto: Morten Antonsen)

Ordfører Rita Ottervik  Foto: Morten Antonsen

På forsiden nå