Adresseavisen mener:

Ei ekstra vaktbikkje er bra for debatten

Et viktig tilskudd til det norske mediebildet ble lansert onsdag, da Faktisk.no la frem sine første funn.

Samarbeider: Faktisk.no er et samarbeid mellom fire store mediehus. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (f. v.) sjefredaktørene Gard Steiro i VG og John Arne Markussen i Dagbladet presenterte samarbeidet tidligere i år. TV2 er også med. 

Saken oppdateres.

Faktisk.no er en uavhengig redaksjon som blant annet skal undersøke om påstander i norsk samfunnsdebatt stemmer med virkeligheten.

Man kan innvende at det til alle tider har vært en av norsk presses viktigste oppgaver å sjekke fakta. Journalistene skal undersøke de faktiske forholdene i hver artikkel de skriver. Likevel er det verdifullt for samfunnsdebatten at vi får ei vaktbikkje til.

Faktisk.no er et unikt, ikke-kommersielt samarbeid mellom NRK, TV2, VG og Dagbladet. Som en ideell organisasjon med en klar oppgave, får de muligheten til å avdekke faktafeil som ellers kunne ha passert uten at noen hadde protestert.

Redaksjonens første funn, som ble presentert i går, viser at det i mange tilfeller kan diskuteres hva som er korrekt. Faktisk.no mener for eksempel at Siv Jensen (Frp) uttalte seg helt i strid med fakta da hun snakket om nye arbeidsplasser i privat næringsliv. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de fleste nye arbeidsplassene har kommet i det offentlige. Finansdepartementet har en noe annen forklaring.

LES KOMMENTAREN: Kampen for troverdigheten

Faktisk.no mener også at påstander fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Ola Borten Moe (Sp) og Trond Giske (Ap) er helt feil, mens de som står bak uttalelsene, hevder å ha sitt på det tørre.

Dermed har Faktisk.no allerede skapt uenighet om hva som er korrekt og ikke. Dette er helt naturlig, siden politikere ofte bruker forenklinger og spissformuleringer for å få frem budskapet sitt. Spørsmålet kan ofte bli om det de sier er unøyaktig, om det er bevisste fordreininger eller om de velger å utelate viktige sider ved innfløkte saksforhold.

Ofte finnes det ikke noen fasit. Likevel vil det ha stor verdi at vi nå får større oppmerksomhet rundt aktuelle stridstemaer. Ulik virkelighetsoppfatning og uenighet om hva man bør legge vekt på, ligger ofte i bunnen av både partipolitikken og velgernes stemmegivning.

Derfor er det viktig, ikke minst i ukene frem mot valget, at politikerne ikke slipper unna med upresis eller feil virkelighetsbeskrivelse.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Falske nyheter? Kast uttrykket på skraphaugen

På forsiden nå