Adresseavisen mener

Fravær og frafall ikke samme sak

Statsminister Erna Solberg og utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen la onsdag frem fraværstallene for videregående skole.  Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Saken oppdateres.

At ungdommene møter oftere på skolen, er en positiv utvikling. Motstanderne av de nye fraværsreglene som regjeringen innførte i fjor, kan bite i seg mye av kritikken, selv om det er usikkert hvilken hensikt reglene tjener.

LES OGSÅ: Fraværstallene stuper

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i den videregående skolen har gått ned i løpet av siste skoleår. Flere forhold kan ha spilt inn, men det er liten tvil om at det omstridte tiltaket har virket. Tallene for både timefravær og dagsfravær er betydelig lavere nå enn i forrige skoleår.

Elevene har ikke vondt av å lære at oppmøte er viktig. Selvsagt er det dumt å gå på skolen når man virkelig er syk, og kravet om legeattest har ført til unødig mye kø på legenes venterom, men samtidig ser det ut til at terskelen for skulk er blitt høyere.

Les også kommentaren om "Pudding-samfunnet"

Mindre fravær er bra, men det er ikke dermed sagt at frafallet i den videregående skolen vil bli tilsvarende redusert. De nye fraværsreglene kan først og fremst ha bidratt til at elever som egentlig fungerer godt, skjerper seg og går på skolen når de hangler litt. Det er ikke sikkert at de som står i fare for å droppe ut, påvirkes av regelen. Nedgangen i antall elever som har sluttet i løpet av skoleåret, er på bare 0,2 prosentpoeng, i praksis ingen endring. Direktoratet slår fast at det ikke er dokumentert hvorvidt fraværsregelen har ført til mindre frafall.

Derfor innkasserer Erna Solberg seieren litt for tidlig når hun kobler tallene og mener at fraværsregelen har virket slik den skulle. Tallene viser foreløpig bare at fraværet har gått ned. Fravær og frafall er to ulike størrelser og kan også være ulike problemer.

Les også kommentaren "Petimeter-Høyres tvangstrøyer"

Kritikerne av fraværsreglene har argumentert med at det er viktigere å motivere elevene til lærelyst enn å bruke pisken. Det ene utelukker ikke det andre, men det trengs mer treffsikre virkemidler for å gjøre noe som virkelig monner når det gjelder frafall. Da handler det om pedagogikk og hele innretningen av den videregående skolen. En reform er betydelig mer krevende enn å vedta strenge regler.

Les også Signert: "Fravær til besvær"

Tema fraværsregelen

På forsiden nå