Adresseavisen mener:

Vi kan ikke vente i 18 år på ny E6

Det vil ha stor verdi for Trøndelag at E6 sør for Trondheim blir best mulig.

Saken oppdateres.

Men det haster med å gjøre veien ferdig. Derfor må lokalsamfunnene godta at utbyggerne reduserer kostnader.

Utbyggingssjef Lars Bjørngård i veiselskapet Nye Veier sa til Adresseavisen før helgen at hvis prisen på E6 sør for Trondheim kan reduseres med 20 prosent, kan den nye veien stå ferdig i 2027. Hvis ikke, er det fare for at vi må vente helt til 2035 før prosjektet er ferdig. En ventetid på 18 år er helt uakseptabelt.

En stor del av besparelsen kan gjøres ved å la være å bygge et planlagt kryss på Ler i Melhus kommune. Nye Veier mener de kan spare mellom 300 og 400 millioner kroner ved å kutte ut dette krysset. Veiselskapet arbeider også med å endre en trasé i Berkåk og bygge en billigere tunnel i Midtre Gauldal.

LES OGSÅ: Nye Veier skal bygge ut en avglemt veistubb i Melhus

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) i Melhus mener det vil være et stort tap for kommunen om krysset på Ler ikke blir bygget. Han tviler også på om krysset vil føre til en så stor forsinkelse. Uansett mener vi det vil være en fordel for regionen at veien blir ferdig så fort som mulig. En forsinkelse på mange år er en for høy pris å betale for et kryss som ikke vil bidra til at trafikkflyten blir bedre.

Uten det omstridte krysset får nye E6 riktignok en strekning på 16 kilometer der det ikke blir mulig å ta av fra eller kjøre inn på veien. Det bør likevel ikke bli noe problem, siden dagens veinett er godt utbygd i området. Når gjennomgangstrafikken forsvinner, blir det det god plass til lokaltrafikken på dagens E6.

At krysset er viktig for sentrumsutviklingen på Ler og Lundamo, er et tvilsomt argument, siden små tettsteder fungerer best uten mye gjennomgangstrafikk. Det planlagte krysset vil også legge beslag på dyrkamark.

LES OGSÅ: Nye Veier vil ha høyere fart sør for Trondheim

Alle lokalsamfunn vil selvfølgelig ha størst mulig uttelling når penger fra staten sørger for at det blir bygget nye veier i kommunen. Men både hensynet til trøndersk næringsliv og samfunnsøkonomiske forhold tilsier at nye E6 må bygges så raskt som mulig. Som i mange andre saker viser striden om krysset på Ler at det beste ikke må bli det godes fiende.

På forsiden nå