Adresseavisen mener

Heimevernet må kunne utføre sine oppgaver

Nærforsvar: Soldater fra Heimevernet samarbeider med Politiet om å holde vakt utenfor Stortinget under øvelse Tyr.Foto: Torgeir Haugaard

Saken oppdateres.

Heimevernet er den minst kostbare delen av Forsvaret, men samtidig grunnfjellet i landets nærforsvar. Med sine viktige oppgaver i ulike krisesituasjoner, er det urovekkende når det nå avdekkes at Heimevernets beredskap er «ikke tilfredsstillende».

Klassekampen har offentliggjort innholdet i forsvarssjefens graderte årsrapport for 2016. Her går det blant annet frem at bare ett av 249 HV-områder er definert som beredskapsklart. For HV's innsatsstyrker står det noe bedre til, og de fleste områdene oppfyller «evne til krise- og bistandsberedskap». Det er likevel foruroligende når forsvarssjefen samtidig peker på store mangler når det gjelder materiell, trening og kvalifisert befal.

Det gjør ikke situasjonen bedre at Riksrevisjonen i vår avdekket store mangler ved sikringen av samfunnskritiske bygninger og andre objekter. Heimevernet står sentralt i denne sikringen og ble i fjor tildelt flere slike oppgaver.

Diskusjonen om Heimevernets fremtid har pågått en stund. Langtidsplanen for Forsvaret har foreslått å redusere antallet HV-soldater fra 45 000 til 32 000. Statusrapporten fra Landmaktutvalget foreslår at Hæren og Heimevernet får felles ledelse. Dette har skapt stor bekymring for en ytterligere svekkelse, og flere politiske partier vil styrke Heimevernet.

Den lekkede rapporten gir store deler av Forsvaret strykkarakter når det gjelder evne til å mobilisere i krise og krig. Lignende konklusjoner har også tidligere kommet fra kompetent hold. Langtidsplanen for Forsvaret, som ble vedtatt i fjor høst, innebærer økte bevilgninger, men det skal mye mer til for å tilfredsstille alle mangler som blir avdekket.

Et lite land som Norge klarer ikke alene å bygge opp god nok kapasitet i alle våpengrener. Hva slags forsvar vi skal ha, handler om hvilke trusler vi står overfor og hva som gir mest forsvar for pengene.

Les også kommentaren "Krigen var så mye enklere under krigen"

Heimevernet representerer ikke vår viktigste militære slagkraft, men har en nøkkelrolle med sin tilstedeværelse over hele landet og sin evne til å bidra ved katastrofer og krisesituasjoner. HV styrker Forsvarets legitimitet blant folk flest. Da er det viktig at Heimevernets evne til å gjøre jobben blir styrket og ikke svekket.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå