Kronikk

Slik får vi klimakutt og nye arbeidsplasser

Biogass fra avfall vil gi grønne arbeidsplasser og klimakutt i tungtransporten. De to viktigste tiltakene er støtte til kjøretøy og bygging av fyllestasjoner.

Kutt: Utslippene fra tungtransporten kan reduseres med 25 prosent de neste sju årene, men det må offentlig støtte til. Biogass er et klimatiltak med betydelige ringvirkninger, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra Biokrafts biogassanlegg på Skogn.  Foto: Kenneth Kvande

Biogass åpner for helt nye muligheter for å kutte klimagassutslipp i tungtransportsektoren. Bransjen tar nå initiativ til dugnad for å få de første 100 tunge kjøretøyene med biogass på veien.