Debatt

Det er politikerne, ikke Nav som har bestemt at sykepengeperioden skal vare i et år

Kjære Nav, jeg trenger mer tid til å sørge ovber min 26 år gamle sønn, skrev innsenren som her får svar fra Nav.   Foto: Faksimile

Saken oppdateres.

I et innlegg i Adresseavisen sist uke skriver Nina om sin sorg etter å ha mistet sin sønn og hvordan hun i den forbindelse opplever dagens sykepengeordning. Å miste ett barn er det verste en forelder kan oppleve.

Sorgen er bunnløs og nærmest uendelig, og midt opp i sorgen og fortvilelsen kommer det ofte praktiske tilleggsproblemer som må håndteres.

LES OGSÅ: Jeg fikk en iskald dolk i mitt hjerte da jeg så hva dere hadde gjort i mitt fravær

En av utfordringene som Nina tar opp er at retten til sykepenger faller bort etter et år, og at dersom man fortsatt av helsemessige årsaker ikke kan jobbe må søke Nav om arbeidsavklaringspenger. En overgang fra sykepenger til arbeidsavklarings-penger fører til betydelig inntektsreduksjon og kan bety store konsekvenser for den som rammes.


Selv om det er Nav som forvalter ordningene med sykepenger og arbeidsavklaringspenger, så er regelverket rundt disse ordningene et politisk tema.

LES OGSÅ: Kajas rettigheter er vårt ansvar

Det er politikerne, og ikke NAV som har fastsatt sykepenge-perioden til å være ett år, og det er også politikerne som har vedtatt nivået på arbeidsavklaringspengene.

En NAV-ansatt kan ikke gjøre noe verken med sykepenge-periodens lengde eller nivået på arbeidsavklaringspenger. Men Nav har en rolle sammen med din arbeidsgiver når det gjelder å finne gode og tilrettelagte løsninger for deg i din situasjon, slik at du til tross for helseprob-lemer etter hvert kan komme tilbake på jobb, og dermed også kan opprettholde ditt inntekts-nivå.

Les også: Måtte vente tre uker på skoleskyss for gutten
Er helsesituasjonen slik at du ved sluttidspunktet for sykepenger ikke er klar for jobb, skal arbeidsavklaringspenger innvilges uten unødvendig stans i utbetalinger fra Nav.

Jeg håper at du opplever å bli godt ivaretatt både av din arbeidsgiver og av ditt Nav-kontor i denne fasen. Ta kontakt med meg dersom dette ikke er til-fellet.

Arve Winsnes, Fungerende fylkesdirektør NAV Sør-Trøndelag 

Arve Winsnes, Fungerende fylkesdirektør NAV Sør-Trøndelag 

På forsiden nå