Debatt

Heimdal som attraktivt tettsted kan forsvinne på grunn av fortetting

Heimdal sentrum: Trafikken og støyen øker, skolene er fylt til randen, folketallet stiger og de grønne lungene fortettes. Følgene av å bygge så tett er mange, skriver innsenderen.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Saken oppdateres.

Heimdals status som et attraktivt tettsted står i fare for å forsvinne med Trondheim kommunes fortettingspolitikk. Trafikken og støyen øker, skolene er fylt til randen, folketallet stiger og de grønne lungene fortettes. Følgene av å bygge så tett er mange.

Kostnadene det påfører Trondheim kommune må bli enorme. Resultatet er skoler i brakker, flere elever per voksen, for lite barnehageplasser, kø, forurensing, støy, farlige trafikkforhold, bokvaliteten for dem som allerede er etablert forringes osv. I tillegg kommer dekningsgraden av offentlige tjenester, politibetjenter, brannvesen, renovasjon etc.

LES OGSÅ: Javisst gjør det vondt når byen vokser

Eiendomsutviklere, som blant andre Heimdal Sag Prosjekter AS, har fått boltre seg og har kjøpt opp private eiendommer, for så å opprette delesaker og dermed oppføre ene- og flermannsboliger i områder ikke egnet eller ønsket med tanke på fortetting.Dispensasjoner fra reguleringsplan deles ut i det vide og brede, og hvermannsen oppfatter ikke det juridiske språket som blir brukt i reguleringsplaner.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Fortetting er nøkkelen til god byutvikling

Enden på visen er at fylkesmannen, og kanskje rådmannen, må inn i saker som har åpenbare «glipper», hvor andres ulemper klart overstiger fordelene ved fortetting og blir tilsidesatt i håp om at ingen skal merke det.

Signalet Trondheim kommune sender ut signaler til boligutviklere som er klart i utakt med det Trondheim kommune ønsker å fremstå. Vi mister søkelyset på dem som slipper unna med sin arrogante adferd og vinningshunger.

Bygge- og delesaker baseres til en viss grad på skjønn ut ifra reguleringsplan og omgivelser.

LES OGSÅ: Savner et sentrum på RanheimKanskje det ikke er feil å etterspørre en mer menneskelig synpå hva som foregår, og ikke la boligkrisen som står for vår dør lede våre saksbehandlere til å innvilge korttenkte løsninger, men heller lede trenden over til noe positivt med mer satsing i utkanten av «kjernen» i Trondheim.

Espen Amdahl 

Espen Amdahl 

På forsiden nå