Kronikk

Ingen jenter er fri før alle jenter er fri

Som jente i Norge har jeg hatt en god barndom fylt av lek og glede. Jeg har gått 13 år på skole, og ble konfirmert da jeg var 15. Jenta i slummen i Bangladesh er allerede giftet bort og skal bli mor.

Bangladesh: Barneekteskap er i stor grad en konsekvens av fattigdom, kultur og svakt lov verk. Det må utryddes, skriver kronikkforfatteren.   Foto: Sara Johannessen, NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Jeg traff henne i slummen i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh. Hun har blitt frarøvet en trygg barndom. Hennes kropp er ikke moden nok til å føde et barn. Skolegang kan hun glemme, tiden er inne for å bli husmor. Hun snakket ikke stort, men uttrykket hennes sa mer enn tusen ord. Som bistandsarbeider har jeg vært i en rekke fattige land, men dette møtet satte spor i meg. Når hjelpeløse barnebruder lider, da lider jeg også.

Les også: - Med mer handlekraft hadde ikke problemene behøvd å bli så store

Barnebrudene risikerer livet: Hver tredje jente i Bangladesh blir giftet bort før de er 15. I hele verden snakker vi om 15 millioner enkeltskjebner som hennes. Hvert eneste år. Annethvert sekund blir barn giftet bort som barnebrud. Hun og spedbarnet går en usikker fremtid i møte. De kan begge dø under fødselen. Jenter som føder så tidlig har fem ganger større sjanse for å dø under fødselen enn kvinner i min alder. Når en ung tenåringsmor blir gravid har barnet hennes 60 prosent større sjanse for å dø i dets første leveår enn barnet til en mor i tyveårene. Barnebrudene får ikke denne kunnskapen på skolen, fordi skolegangen har blitt avbrutt.

For henne var det å bli kone og mor eneste mulighet for å overleve fattigdommen. Hun vokser opp i et av verdens tettest befolkede land med 168 millioner innbyggere og landet har en av verdens høyeste andeler av barnebruder.

LES OGSÅ: Økende andel barneekteskap blant syriske flyktninger i Jordan

Et problem i Vesten: Barneekteskap bryter med barns rettigheter i FNs barnekonvensjon, en konvensjon som USA har nektet å ratifisere. Barneekteskap er likevel ikke bare en utfordring i utviklingsland. I USA blir mer enn 50000 mindreårige hvert år gift bort til eldre menn. Senest i mai nektet delstatsforsamlingen i New Jersey å forby barneekteskap. USA er på 32. plass i Redd Barna-rapporten Every Last Girl som handler om de landene det er verst å vokse opp som jente. I Massachusetts og Kansas kan 12 år gamle jenter stå brud og i 15 stater kan barn uansett alder giftes bort om de er gravid.

LES OGSÅ: De hersens karakterene betyr altfor mye

Afrika har skjønt det. I Malawi og Sierra Leone er det nå forbudt med barneekteskap. USA henger altså etter. Også i Zimbabwe og Mosambik arbeides det med forbud. De afrikanske landene har forstått at barneekteskap ikke gir positiv omtale for landet.

Utrydde barneekteskap innen 2030: Barneekteskap er den største bremseklossen for skolegang, frihet og likestilling for jenter, og for utvikling i fattige land. Et overgrep mot jenter er et overgrep mot hele samfunnet, fordi det hemmer samfunnsutviklingen. Barneekteskap er i stor grad en konsekvens av fattigdom, kultur og svakt lovverk.

Dersom verdenssamfunnet skal utrydde barneekteskap innen 2030, slik det er uttrykt i FNs bærekraftsmål under delmål 5, må vi endre den politiske holdningen i verden. Det er helt tydelig for meg at jenter systematisk blir diskriminert, og det er alltid de fattigste jentene som kommer dårligst ut i all statistikk innen helse, utdanning, jobb og økonomi. En urettferdig samfunnsstruktur som rammer kvinner er vår største utfordring.

Ingen jenter er fri før alle er fri: Jeg ser ikke meg selv som en klassisk feminist, men mener det er en rekke forhold som støtter mine synspunkt om at jenter og kvinner systematisk blir undertrykket som individ i samfunnet: Hver femte jente i verden går ikke på skolen. Kvinner er overrepresentert som ofre for menneskehandel. Det er dårlig kvinnerepresentasjon i parlamentene. Bare 22 prosent av representantene i nasjonale forsamlinger i verden er kvinner. 40 prosent av alle barneekteskap inngås i Afrika og 70000 tenåringsjenter dør årlig som følge av komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel.

Denne skjevfordelingen viser at det er behov å fortsette likestillingskampen internasjonalt. Jeg vil endre den negative samfunnsstrukturen som gjør at kvinner ikke har like muligheter som menn.

Skal 15-åringen bryte tradisjonen må det være mennesker utenfra som tør å omfavne barnekonvensjonen i Bangladesh. Vær bevisst på at ingen jenter er fri før alle er fri.

Emilie Gaasø Indrestrand (21) Bistandsarbeider 

Emilie Gaasø Indrestrand (21) Bistandsarbeider 

På forsiden nå