Adresseavisen mener

Stivbent avslag på fornuftig veisøknad

Ved å utbedre eksisterende skogsveier og bygge 3,9 kilometer ny vei, kan det bli forbindelse mellom Lensvik og Krokstadøra. 

Saken oppdateres.

Kommunalminister Jan Tore Sanner har flere ganger brukt Orkland som eksempel når han har behov for å vise at kommunereformen er en suksess. Den samme statsråden er derimot lite raus når den nye storkommunen søker om å få en slant av pengene som er satt av til å belønne kommuner som gjør det regjeringen ber dem om.

Orkland kommune vil omfatte dagens Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord. De to sistnevnte kommunene grenser til hverandre, men har ingen veiforbindelse. For å komme fra Lensvik i Agdenes til Krokstadøra i Snillfjord, må man i dag kjøre om Orkanger. Også fosninger som har tenkt seg til Hitra eller Frøya, eller øyboere som skal den andre veien, er nødt til å reise denne lange omkroken.

Et blikk på kartet viser at den foreslåtte veiutbyggingen er et svært fornuftig prosjekt. Med knappe 4 kilometer ny vei, blir kjørelengden mellom Lensvik og Krokstadøra hele 35 kilometer kortere. Utbyggingen vil koste 20 millioner kroner, omtrent like mye som prisen på hundre meter firefelts motorvei.

Den nye kommunen søkte om 15 millioner kroner fra en pott på 150 millioner til infrastrukturtiltak i kommuner som frivillig vil slå seg sammen. Avslaget fra departementet er begrunnet med at Orkland i fjor fikk 5 millioner til samordning av IKT-tjenester fra en lignende pott. Til avisa Sør-Trøndelag sier ordførerne i de fire kommunene at de føler seg lurt og at de vil klage på avslaget. De viser til at det ikke ble gitt noen informasjon om at det ikke var mulig å få penger både i 2016 og 2017.

Departementet opplyser at de gir maksimalt 5 millioner til hver sammenslåing, og at de ønsker at flest mulig sammenslåinger skal motta tilskudd. I lys av at Orkland-sammenslåingen er en at de aller mest omfattende, burde det likevel vært mulig å prioritere deres søknad.

Aller viktigst er det at det foreslåtte veiprosjektet har så mange fordeler at det uansett skulle vært tilgodesett ut fra en ren kost/nytte-vurdering. Det gir en betydelig kortere reisetid for trafikanter fra hele kystregionen i Sør-Trøndelag og ikke minst gir det store fordeler for innbyggere og kommuneansatte som skal leve i norddelen av nye Orkland kommune. Samfunnsnytten er åpenbar.

På forsiden nå