Opprøret i Trondheim kan endre asylpolitikken

Ett spørsmål gjenstår etter ukas krangel om unge asylsøkere. Vil Ap justere kursen etter asylopprøret som startet i Trondheim?

Sterk støtte: Over tusen ungdommer demonstrerte i Trondheim for at familien Abbasi ikke skal sendes til Afghanistan. Her er Taibeh Abbasi (i svarte bukser midt på bildet) omgitt av støttespillere på Thora Storm videregående skole. 

Saken oppdateres.

Hva Norge skal gjøre med enslige, unge asylsøkere når de fyller 18 år, har vært ukas store kranglesak. De fleste er gutter som kommer fra Afghanistan. Skal vi sende dem rett hjem den dagen de etter norsk lov er myndig, eller er Afghanistan for farlig?

Saken setter sterke følelser i sving. Politikeruttalelser fra ulike hold de siste dagene må tolkes slik at alle partier bortsett fra Høyre og Fremskrittspartiet mener dagens praksis er for streng. Men SVs forslag om å ta en tenkepause og inntil videre stoppe alle returer til Afghanistan, får ikke flertall. Dermed blir unge afghanere hver uke sendt fra Norge til Kabul, en by de fleste anser som farlig.

Som utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sa da hun orienterte om Afghanistan i Stortinget onsdag: «Vi er vitne til gjentatte terrorangrep både på landsbygda og i byene. Både sivile og militære tap er fortsatt betydelige. Konflikten rammer også Kabul by.»

Frp er det eneste partiet som ikke trenger bekymre seg over situasjonen. Innvandringsmotstanden blant de som stemmer eller kan tenke seg å stemme på Frp, er så stor at partiet kan regne med gode meningsmålinger framover.

Det som har skjedd de siste dagene, er verst for Ap. Jonas Gahr Støre var blek om nebbet da han fortalte at partiet ikke vil stemme for SVs forslag. Han visste at det ville bli bråk. Det ble det.

Partiet har lenge ført en streng innvandringspolitikk, og frustrasjonen blant mange medlemmer har bygget seg opp over lang tid. Daværende justisminister Knut Storberget sa allerede i 2009 at partiet skal være «hard i klypa» i innvandringspolitikken.

Bråket startet i Trondheim, lenge før ukas krangel. Adresseavisen skrev flere artikler om enslige, mindreårige asylsøkere som var i ferd med å bli sendt tilbake til Afghanistan. Mange stakk av fra mottakene fordi de heller ville bo på gata i andre europeiske land enn å bli sendt til et farlig land. Vi møtte flere av dem under bruene i Paris.

Deretter demonstrerte over tusen ungdommer i Trondheim mot at Abbasi-familien skal bli sendt tilbake til Afghanistan. For tre uker siden sa Trøndelags AUF-leder Julie Indstad Hole til Adresseavisen at det virker som om Ap er mer opptatt av ikke å miste stemmer til Frp enn av tryggheten til afghanske ungdommer.

LES OGSÅ: Ap-ledelsen har startet en krig mot grasrota

Flere lokallag over hele landet stilte seg på hennes side. Det gjorde også tidligere Ap-statsråder som Bjørn Tore Godal, Thorbjørn Berntsen, Tove Strand og Kari Gjesteby. Den kjente kulturaktøren Arne Fagerholt i Orkdal er en av mange som har meldt seg ut.

Kritikken av dagens praksis kommer fra flere andre hold. Tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn mener vi må stoppe de nesten automatiske utsendelsene. Kai Eide, som var spesialutsending til Afghanistan, mener landet er for farlig til at unge, enslige kan sendes dit. Han er nå Ap-mann, men var en gang på nippet til å bli partileder i Høyre.

Motstanden mot Ap-ledelsen har i denne saken vært så massiv at de måtte gjøre noe. I «Debatten» på NRK1 torsdag kveld, forsøkte Hadia Tajik nettopp det.

Hun understreket at regjeringens politikk er for streng. Selv om partiet sier nei til SVs hasteforslag, vil de legge fram forslag i Stortinget som kan endre dagens praksis.

Hva partiet vil gjøre, er det ikke lett å få tak på. Da må man avklare hva som ligger i begreper som rimelighetskrav og sårbarhetskriterier. Hvis Ap skal få til en endring, må de tvinge regjeringen til å legge større vekt på regelverkets formuleringer om barnas beste og deres tilknytning til landet. De siste årene har innvandringsregulerende hensyn vært mye viktigere enn barnas beste.

UNE og UDI fører en streng praksis fordi regjeringen har instruert dem om å gjøre det. Regjeringen fikk anledning til å gi slike instrukser under den store tilstrømningen av flyktninger i 2015. Nå kan Ap og Sp frata dem muligheten til å gi slike instrukser. I så fall kan flere asylsaker få en annen behandling.

For Ap er en ny kurs helt nødvendig hvis de skal dempe opprøret i egne rekker. For de enslige, unge asylsøkerne som nå blir sendt til Kabul eller stikker av til andre land i Europa, spiller det ingen rolle. For dem vil en kursendring komme for sent. Hvis den i det hele tatt kommer.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Norsk asylpolitikk bryter med viktige prinsipper

Sliter: Både partiveteraner og AUF protesterer mot Ap-ledelsens linje i asylpolitikken. F. v. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng og Hadia Tajik. 

Sliter: Både partiveteraner og AUF protesterer mot Ap-ledelsens linje i asylpolitikken. F. v. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng og Hadia Tajik. 

På forsiden nå