Adresseavisen mener:

Best for Trøndelag at Lerkrysset droppes

Kravet om at nye E6 må få av- og påkjøring på Ler, ble med knappest mulig flertall droppet i Melhus kommunestyre tirsdag. Det er et positivt vedtak for Trøndelag.

Saken oppdateres.

Ifølge veiselskapet Nye Veier ville krysset kostet nærmere 400 millioner kroner. Det ville også ført til en forsinkelse på mange år.

LES OGSÅ: Nye Veier fikk det som de ville

Vedtaket er en fordel for fellesskapet. E6 fra Trondheim og sørover har i altfor mange år vært en flaskehals, og det ville vært uakseptabelt om Trøndelag skulle ventet i mange flere år før den nye veien blir ferdig. Det ville også påført næringslivet store tap, slik at veikryssets samfunnsmessige kostnad ville blitt mye større enn de anslagsvis 400 millionene det ville kostet å bygge det. Når krysset ikke blir bygget, blir også dyrkamark spart. Ifølge Nye Veier er det snakk om 200 dekar matjord.

Vi har stor forståelse for at lokalsamfunnene som blir berørt, vil ha størst mulig utbytte av at det bygges nye veier. Det er selvfølgelig helt på sin plass at lokalsamfunnene har stor innflytelse på hvordan veiene blir utformet.

Vi forstår også at selskapet Nye Veier kan virke egenrådig og at de kan svekke lokaldemokratiet ved å utfordre reguleringsplaner som lokalpolitikerne har vedtatt. Regjeringen har gitt dem i oppdrag å bygge mest mulig effektivt. Da kan interessemotsetninger oppstå.

LES OGSÅ: Melhus-ordføreren bøyde ikke av for press

I Melhus er det naturlig at mange kommunepolitikere går inn for et kryss som gjør avstanden til nye E6 kortere. Hensynet til helheten betyr likevel at mange kommuner der det bygges ny vei, ikke kan få løsninger som er helt perfekte for dem selv. For beboere og næringsdrivende i Melhus-området mener vi dessuten at den nye situasjonen blir akseptabel. Dagens E6 blir deres nye lokalvei. Der forsvinner all tungtrafikk og gjennomgangstrafikk, og det vil ikke ta mange minutter å komme seg til den nye E6 gjennom kryssene på Hovin og Skjerdingstad.

Når det omstridte krysset nå ser ut til å bli skrinlagt, kan Nye Veier komme i gang med veibygging i dette området sommeren 2019. Den første strekningen, fra Melhus til Kvål, kan i så fall åpne i 2020 eller 2021. Vi mener det er en god nyhet også for innbyggerne i Melhus kommune. Alternativet hadde vært å vente på ny vei i mange år.

LES OGSÅ LEDEREN: Vi kan ikke vente i 18 år på ny E6

På forsiden nå