Adresseavisen mener

Trondheimspolitikerne gjør det for lett for seg selv

Saken oppdateres.

Denne uka la de syv partiene som styrer Trondheim fram sitt budsjett. Som vanlig har de funnet mer penger til eldreomsorg og skole, i tillegg til små og store hjertesaker. Politikere vil helst snakke om hva de vil bruke mer penger på, og det er litt for ofte dette de blir målt på. Dessverre sier kuttene og inndekningsforslagene vel så mye om politisk lederskap. Attesten vi vil gi Trondheims fremste folkevalgte, er ikke imponerende. Istedenfor å prioritere, gjør de det veldig lettvint for seg selv: Å omprioritere fra investering til drift, bruke opp buffere og ignorere bemanningsnormer de selv har ivret for, er ikke særlig tillitvekkende. I tillegg får de hjelp av regjeringens reviderte statsbudsjett, selv om de neppe sender mange takksigelser i den retning.

Et av grepene Arbeiderpartiet og de øvrige partiene gjør, er å avlyse eller skyve investeringer fram i tid. Det kan alltids være riktig å vurdere hva og hvor mye som investeres, men det er sjelden særlig fornuftig å bruke de sparte lånekostnadene på løpende drift. Den lave renta har gjort det fristende for mange kommuner å øke driftsbudsjettene. Trondheims politikere vedtok nylig en handlingsregel som skulle sikre tilstrekkelig nedbetaling av lån. Nå avviker de fra sin egen handlingsregel for å krydre budsjettet med godbiter.

Et tankeløst kutt fra politikerne er å redusere i strategiske tomtekjøp. Politisk er det lite dristig. Få velgere vil gå i fakkeltog for flere kommunale tomtekjøp og det blir neppe mange sinte leserbrev i avisa. Like fullt er det er særdeles kortsiktig i en by som vokser. Kommunen er hele tiden avhengig av å ha tomter for å bygge skoler og barnehager, utvikle gode boligområder og legge til rette for nødvendig infrastruktur. Skal kommunen lykkes med en sunn byutvikling må kommunen ha tomtearealer til disposisjon. Når man ikke har nok tomter blir man ikke bare dårligere på planlegging, man må skaffe tomter gjennom ekspropriasjon og på det frie markedet. Det blir både dårligere, dyrere og mer konfliktfylt. Etter de siste årenes uro rundt byutvikling og nedbygging av dyrka mark i Trondheim, skulle man kanskje tro politikerne var mer opptatt av dette.

Trondheims politikere er flinke til å bruke mer penger på gode formål, men de demonstrerer en svakt utviklet evne til å gjøre reelle kutt og prioriteringer.

 
På forsiden nå