Adresseavisen mener

Må sikre oss best mulig mot nye dyretragedier

I løpet av tre dager tok tog livet av over hundre tamrein på Helgeland. Blodbadet kunne ha vært unngått.

Et tog passerer døde reinsdyr som ligger ved siden av jernbanesporet ved Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland. Over hundre reinsdyr i området er påkjørt og drept av toget de siste dagene.  Foto: John Erling Utsi/NTB scanpix

Saken oppdateres.

Myndighetene og Bane Nor må ta grep slik at vi bedre kan sikre oss mot slike alvorlige påkjørsler.

I slutten av november ble 110 reinsdyr drept da de ble påkjørt av tog på Nordlandsbanen. Dyrene var på vei til vinterbeite i reinbeitedistriktet JillenNjaarke sør for Mosjøen da ulykken skjedde. Noen dager senere ble flere rein påkjørt i samme område.

En av reineierne som ble hardest rammet, kontaktet i forkant Bane Nor flere ganger for å forsikre seg om at toget skulle kjøre sakte forbi strekningen der dyrene oppholdt seg. Bane Nors områdedirektør, bekrefter at meldingen hans ble mottatt, men sier at beskjeden aldri nådde togets lokfører på grunn av en teknisk svikt.

Bane Nor, som har ansvar for infrastrukturen til jernbanen i Norge, forsikrer reineiere om at de vil framskynde byggingen av et viltgjerde som opprinnelig var planlagt satt opp om et par år. Gjerdet som allerede eksisterer, skal også forlenges. I tillegg skal togene kjøre saktere på denne strekningen i perioden før jul når eierne flytter reinflokkene.

Det er på sin plass at Bane Nor tar slike konkrete grep allerede nå. Samtidig er det urovekkende at varslingssystemet har sviktet, og foretaket må sikre seg at toget får viktige beskjeder. I tillegg bør lokalpolitikere og sentrale myndigheter se på om overvåkningen på utsatte strekninger kan bli bedre. Togpassasjerer som klager på forsinkelser, bør ikke påvirke arbeidet. Det er viktigere å hindre nye tragedier, enn å hindre at passasjerer kommer en time for sent på jobb.

LES OGSÅ LEDEREN: Særdeles kortsiktig i en by som vokser

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) må vente seg spørsmål om dyrepåkjørsler i Stortingets spørretime onsdag. Venstre og stortingsrepresentant Jon Gunnes fra Sør-Trøndelag har allerede varslet at han vil spørre statsråden om hva han vil gjøre for å hindre denne typen dyretragedier i framtiden.

Moderne, effektiv samferdsel innebærer en risiko for påkjørsler, men at det er så omfattende er unødvendig og uakseptabelt for både mennesker og dyr. Det er ikke nok å beklage og gi erstatning, reineiere skal ikke være vitne til at dyrene deres dør på denne måten.

På forsiden nå